WEZEP - Vandaag, 2 juli 2014, presenteert deltaWonen het jaarverslag 2013. Het was een bewogen jaar voor de woningcorporatie. De politieke en economische ontwikkelingen in 2013 zorgde voor nogal wat turbulentie op de woningmarkt. Deze miste ook zijn uitwerking op deltaWonen niet. De prijzen op de woningmarkt in het algemeen daalden verder. DeltaWonen berekent de waarde van haar woningen en ander vastgoed, op de marktwaarde in verhuurde staat. (Oftewel: op de waarde die het vastgoed heeft als het vandaag de dag op de markt verkocht zou worden).

Door de algemene waardedaling op de woningmarkt in 2013, daalde de waarde van het vastgoed in de boeken van deltaWonen met een bedrag van 69,3 miljoen (Dit is 5,4% van de waarde van ons totale bezit per 31 december 2013). Hierdoor laat de jaarrekening 2013 van deltaWonen een negatief resultaat zien van € 55,8 miljoen. Het genoemde verlies is een boekhoudkundig verlies. Het zou een werkelijk resultaat worden als de woningcorporatie dit vastgoed per direct (dus tegen de huidige marktprijzen) zou verkopen, wat ze niet doet.

Een woordvoerder: 'Gelukkig kunnen we in het jaarverslag 2013 juist ook aantonen dat deltaWonen financieel zeer gezond is. Als onderneming hebben we in 2013 een positief bedrijfsresultaat weten te behalen van € 16,6 miljoen. En dat is wel een werkelijk resultaat!Dit hebben we onder andere bereikt door kritisch te kijken naar onze bedrijfskosten. Waar mogelijk hebben we in deze kosten geknipt, zonder de kwaliteit van onze producten en dienstverlening uit het oog te verliezen. Ook de meerjarenbegroting laat zien dat we onze ambities kunnen blijven waarmaken. Dat betekent dat we blijven inzetten op duurzame investeringen in de lokale woningmarkt; met oog voor de wereld
van morgen. Met scherpe strategische doelstellingen voor ogen, gaan we dan ook koersvast de toekomst in'.

U kunthet  jaarverslag lezen en/of downloaden op www.deltawonenjaarverslag.nl. Het verslag is ook bereikbaar via een link op www.deltawonen.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment