OLDEBROEK - Het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe verleent €125.000,- subsidie aan Landbouwbedrijf B. Flier uit Oldebroek en Staal- en Constructiebedrijf H.J. Polinder BV uit Nunspeet voor het realiseren van het innovatief veehouderijsysteem KoeLand. Het nieuwe systeem kenmerkt zich door zeer lage ammoniakemissies, energieneutraal, hoog dierenwelzijn en is een fraai element in het landschap. "KoeLand als systeem biedt veehouders de mogelijkheid hun bedrijf duurzaam te ontwikkelen en is van meerwaarde voor de samenleving" aldus Adriaan Hoogendoorn, portefeuillehouder en lid dagelijks bestuur van RNV.

KoeLand

KoeLand veehouderijsysteem biedt de mogelijkheid om de stalgrootte flexibel aan te passen aan veranderende bedrijfsvoering. Er worden ook modules ontwikkeld om mestfracties optimaal te benutten en het systeem energieneutraal te maken. Landbouwbedrijf B. Flier voert praktijkonderzoek uit in samenwerking met Hogeschool CAH Vilentum voor een periode van twee jaar. Hoogendoorn: "Binnen het programma Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) is KoeLand een belangrijk proeftuinproject, waarmee de regio invulling wil geven aan duurzame innovaties en nieuwe bedrijvigheid op gebied van groene economie."

Cradle to cradle
Het idee en het uiteindelijke ontwerp voor het KoeLand-systeem is ontstaan vanuit de gedachte dat duurzame veehouderijbedrijven niet reageren op telkens aangescherpte maatschappelijke en wettelijke eisen, maar vanuit hun bedrijfsopzet bij voorbaat al aan die eisen voldoen.

Met KoeLand willen de partners spanningsvelden tussen veehouderij – en met name de groeiende melkveehouderij – en andere belangen in kwetsbare gebieden, zoals de Veluwezoom, wegnemen. Initiatiefnemer Beerd Flier liet zich inspireren door de 'cradle to cradle' filosofie: ontwerp gezonde systemen.

Innovatieve componenten en flexibele uitvoering

Landbouwbedrijf B. Flier heeft in een eerder stadium subsidie van het Rijk ontvangen om in samenwerking met partners High Welfare Floor, JOZ en Groencentrum 't Mulligen een aantal innovatieve oplossingen in een vrijloopstal samen te brengen.

Met deze subsidie worden kosten voor een mestscheidende en comfortverhogende stalvloer, een nieuw type mestrobot en een multifunctionele walnotenboomgaard gecofinancierd. Flier en Staal- en Constructiebedrijf H.J. Polinder integreren deze componenten nu met een flexibel aanpasbare stalopbouw en mestopslag.

Beproeving in de praktijk

In het najaar van 2014 wordt KoeLand op de bedrijfslocatie van Landbouwbedrijf B. Flier in Mulligen gerealiseerd. Twee jaar wordt het systeem beproefd en doorontwikkeld en wordt het hele veehouderijsysteem bedrijfseconomisch geëvalueerd. Er zijn onderzoek- en ontwikkelingstrajecten gepland om de gebruikswaarde van de gescheiden mestfracties te optimaliseren en KoeLand energieneutraal te maken.

De proefstal krijgt een werk- en ontvangstruimte die als ontmoetingsplaats voor het projectteam, studenten, ontwikkelaars en belangstellende veehouders en andere professionals zal dienen.

Regionaal proeftuinproject

KoeLand is het tweede innovatieve project met regionale proeftuinstatus; begin 2014 ging het project INDUGRAS al van start. In proeftuinprojecten leveren ondernemers, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en de overheid bijdragen om groene innovaties naar de markt te brengen. De focus ligt bij inzet van lokale en regionale biomassa als groene grondstof en energiebron en milieuvriendelijke productieketens. IGEV fungeerde in de afgelopen twee jaar als aanjager van proeftuinsamenwerkingen.

IGEV is een programma op initiatief van en gefaciliteerd door Regio Noord-Veluwe – de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten zijn hierbij betrokken. IGEV is mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment