POSTWEZEP - T&C systeemtherapeuten in Company geeft in de Oranjehof, centrum voor relatie en gezin, in Wezep,  een post Hbo-opleiding systeemgericht werken, bedoeld voor hulpverleners die in de praktijk werken met echtparen of gezinnen, of het systeem van de hulpvrager meer willen betrekken in de geboden hulp. De opleiding wordt om de veertien dagen gegeven.

Inhoud van de opleiding:
In de opleiding leren de deelnemers een systeemgerichte visie te ontwikkelen en zich een set van systeeminterventies eigen te maken. Uitgangspunten hierbij zijn o.a.:

· dat je individuele problematiek niet los kunt zien van de systemische context;

· dat je als hulpverlener altijd onderdeel wordt van het systeem en het de kunst is om een vrije positie te behouden;

· dat je als persoon een instrument bent en als professional je grenzen leert verleggen in relatie tot je functie.

In de opleiding worden de verschillende systeemtheoretische stromingen behandeld en leren de deelnemers de systemische fenomenen binnen sociale systemen te onderkennen en te beïnvloeden. Naast de algemene systeemtheorie worden specifieke thema's behandeld zoals: systeemgericht werken in de partnerrelatie, het functioneren van gezinnen en samengestelde gezinnen, de invloed van psychiatrische problematiek in het gezin, huiselijk geweld, het bieden van hulp in een gedwongen kader, systeemgericht werken met een individu.

Werkwijze:
De opleiding is interactief, wat betekent dat er veel actiegerichte leermethoden worden gebruikt. Zowel in de individuele als de groepsopdrachten worden de deelnemers in beweging gebracht. Leren door doen!

Door zelf te ervaren wat de interventies met je doen, wordt de ontwikkelingsgang van de deelnemer bevorderd.

Het programma van de opleiding wordt gevolgd aan de hand van het werkboek "Systeemgericht werken". In dit werkboek kunnen de deelnemers hun persoonlijke aantekeningen maken en hun oefeningen uitwerken. Elke dag heeft een specifiek thema en wordt door de deelnemers voorbereid middels huiswerkopdrachten die gaan over systeemaspecten uit het eigen werk of het eigen leven c.q. de geschiedenis van de deelnemer. De deelnemers ontvangen een reader met literatuur per dagdeel.

Supervisie:
De opleiding omvat 10 uur supervisie. Hierin staat de deelnemer stil bij zijn eigen socialisatie en de invloed daarvan op zijn beroepsmatig functioneren.

Studiebelasting:
Opleiding inclusief supervisie 10 maal 8 uur = 80 uur.
Huiswerkopdrachten en literatuur = 160 uur
Studiebelasting totaal = 240 uur.

Doelgroep: Maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen jeugdhulpverleners, gezinswerkers SPW / SPH, psychologen, orthopedagogen, artsen en psychiaters.

Toelatingseisen: De deelnemers dienen een afgeronde relevante Hbo-opleiding te hebben en minimaal twee jaar werkervaring.

NVRG erkenning: De opleiding is op VO-niveau erkend door de NVRG (Nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapie), de beroepsvereniging van systeemtherapeuten. Wanneer de deelnemer de opleiding systeemgericht werken met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij/zij het diploma. De opleiding geldt als vooropleiding voor de postdoctorale opleiding systeemtherapie. De accreditatie is aangevraagd bij de BAMw en de V&VN.

Opleiders: De opleiders zijn geregistreerd als systeemtherapeuten bij de N.V.R.G. Zij zijn werkzaam in de G.G.Z. en geven trainingen systeemgericht werken in diverse gezondheidszorginstellingen en de jeugdhulpverlening. Daarnaast zijn zij docent bij de RINO-groep.

Aanmelding kan middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier op www.tencsysteemtherapie.nl via de mail of kan per post opgestuurd worden naar het De Oranjehof Kerkweg 2 8091GA Wezep.

· Recente pasfoto met naam en kopieën van relevante diploma's dienen te worden bijgevoegd.

· De betalingsdatum geldt als inschrijfdatum.

Meer informatie: zie www.tencsysteemtherapie.nl

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment