OLDEBROEK - Op 5 juni 2014 heeft het Oldebroekse duurzaamheidadviesbureau Will2Sustain, geleid door Geert Jan Prins, een bijeenkomst over duurzaamheid gehouden bij Fruittuin Verbeek. Het betrof een opvolging van de inspirerende dag van de duurzaamheid welke op 10 oktober 2013 gehouden werd bij Van Werven.

De gemeente Oldebroek heeft de communicatie rond deze bijeenkomst verzorgd en was vertegenwoordigd door wethouder Harm Westerbroek. Er waren 20 deelnemers aanwezig en na een welkom door Ton Verbeek, met heerlijk gebak en koffie en thee, gaf Gerda de Raad van Will2Sustain een presentatie over de internationale richtlijn ISO 26000 voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO). Dit is een middel dat organisaties kunnen toepassen als ze willen verduurzamen. Met behulp van dit instrument wordt duurzaamheid van een containerbegrip tot maatwerk voor de eigen organisatie, en resulteert het in een aantal speerpunten die het belangrijkst zijn om op te pakken. Zowel Van Werven als Companjen passen ISO 26000 toe. Prins Bouw werkt met een ander MVO instrument, de MVO Prestatieladder, en zij zijn nu voor het 2de jaar volgens deze norm gecertificeerd. Alle drie bedrijven waren positief over het werken met deze instrumenten, en zagen vooruitgang t.a.v. de verduurzaming van hun bedrijfsvoeringen. Het biedt hen een handvat om voortdurend met verduurzaming aan de slag te zijn, om intern verspillingen tegen te gaan en om zaken te structureren.

Na de presentatie faciliteerde Geert Jan Prins, oprichter van Will2Sustain en initiator van deze bijeenkomst, een debat rond de volgende stellingen:

We zeggen wel dat we willen verduurzamen, maar willen we het wel?
Willen we verduurzamen, dan moeten we meer naar een lokale economie toe.
De economische groeiagenda van bedrijven, de politiek, maar ook van u en ik gaat ten koste van verduurzaming.
Er wordt in de kerken te weinig gepreekt over rentmeesterschap.

Bovenstaande stellingen riepen allerhande reacties op en levendige discussies. Zo is het belangrijk dat er vraag voor verduurzaming is, vanuit burgers, overheden en bedrijven. Wanneer klanten er niet om vragen, krijgt verduurzaming minder aandacht, terwijl het op termijn voor iedereen belangrijk is. De aandacht voor verduurzaming in combinatie met de crisis heeft veel organisaties wel kritischer doen kijken naar kosten en de interne processen, waardoor er minder verspillingen zijn. De rol van de politiek werd ook belicht, want het is lastig om een meer regionale of lokale ontwikkeling te stimuleren, wanneer er steeds meer Europees moet worden aanbesteed. Dit werkt verduurzaming tegen. Toch is lokalisering niet voor elke ondernemer zo maar mogelijk: zo werken veel bedrijven met technieken die lokaal niet voorhanden zijn. Wat lokaal ingekocht kan worden brengt wel voordelen met zich mee, bijvoorbeeld het vermijden van transportkilometers. Daarnaast versterkt het lokaal inkopen de sociale relaties in de gemeenschap en wordt de afstand tot bijvoorbeeld de fruitteler, de slager of boer kleiner. Gesteld werd dat de bewustwording van burgers over verduurzaming nog achterloopt en dat veel mensen bij hun inkopen m.n. kijken naar de kosten, zeker in tijden van crisis. Dat terwijl, zoals een deelnemer stelde, bij elke inkoop gekeken kan worden of het duurzaam is of niet. Vaak kost dat wat meer, maar je kunt je hart laten spreken en je krijgt, bijvoorbeeld bij zonnepanelen, direct iets terug van de natuur. Ook kan iets wat op korte termijn wat duurder is, op de lange termijn extra voordelen geven. Via de inkoop kunnen bedrijven, overheden, maar ook burgers veel bereiken t.a.v. verduurzaming onder het motto 'jij betaalt, dus jij bepaalt.' Er wordt gesteld dat er al veel kerken zijn waar er veel aandacht is voor rentmeesterschap, over hoe wij als mensen de aarde moeten beheren. Zo is er het 'de groene kerk'- initiatief, en investeren verschillende kerken in zonnepanelen, soms in vorm van kruis, en windenergie.

Tijdens de discussie over deze stellingen, werden wederzijds ervaringen uitgewisseld en ook gesproken over concrete acties die de organisaties willen oppakken om verder te verduurzamen.

De deelnemers kwamen overeen om een vervolgbijeenkomst te organiseren welke gehouden zal worden bij Natuurlijk Goed in Oosterwolde. Hierbij werd een grotere rol van de Gemeente Oldebroek voorzien. De deelnemers gingen akkoord om een convenant te ontwikkelen met een gemeenschappelijke doelstelling op de CO2 uitstoot in de regio te verminderen. Will2Sustain zal hiertoe een opzet maken.

Na een tweede ronde van koffie/ thee en sappen van Fruittuin Verbeek volgde er een rondgang over het bedrijf van Ton Verbeek. Dit was zeer informatief en inspirerend. Zo benoemde hij dat het met fruit net zo is, als met gebak: je moet het zo snel mogelijk opeten nadat het fruit geplukt is, omdat de smaak minder wordt hoe langer het fruit van de boom of struik is. Ook vertelde hij dat het niet goed is wanneer er teveel pruimen op één steel zitten, omdat ze dan niet tot voldoende wasdom komen. Bij Fruittuin Verbeek zijn mensen daarom volop bezig om pruimen weg te snijden en er zo voor te zorgen dat de overblijvers de beste smaak krijgen. Verbeek kiest er ook bewust voor om niet de concurrentie aan te gaan op laagste prijs, met bijvoorbeeld inzet van goedkope buitenlandse arbeidskrachten, maar om voor kwaliteit te gaan en voor een breed assortiment en dienstverlening, want het bedrijf heeft ook prachtige ruimtes voor vergaderingen en feesten.

Het was een prettige, informatieve en inspirerende bijeenkomst met en voor een twintigtal deelnemende organisaties.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment