b-orkest cmve

WEZEP – Vrijdagavond 20 juni is er in het Dorpshuis in Wezep een gemeenschappelijke orkestrepetitie van de 2 opleidingsorkesten van CMV De Eendracht. Deze repetitie in de muziekzaal van het Dorpshuis heeft een openbaar karakter en begint om 18.15 uur. Christelijke Muziekvereniging De Eendracht verzorgt al een aantal jaren zelfstandig opleidingen voor HaFaBra-diploma's, variërend van het A-, B- en C-niveau. Uniek is dat in de afgelopen paar jaar ook leerlingen voor het hoge D-diploma zijn opgeleid. Het bijzondere bij dit laatste niveau is dat men een solistisch optreden heeft met begeleiding van een groot orkest. Ook op dit moment zijn er weer een aantal D-leerlingen in opleiding bij De Eendracht. De cursussen worden verzorgd door gediplomeerde vakdocenten.

Bij De Eendracht heeft men les in kleinere groepjes. Het aspect samenspel en samen plezier hebben in muziek is een belangrijk doel van de opleidingen wat dus al tijdens de lesmomenten onder begeleiding van de eigen docent gepraktiseerd wordt. Daarnaast streeft men ernaar om de leerling al vrij vlot in ensemblesamenstelling mee te laten spelen. Daartoe kent De Eendracht een tweetal opleidingsorkesten, het zogenaamde C-orkest en het B-orkest. Zo is het streven dat de eerste ensemble-ervaringen al na een paar maanden les wordt opgedaan in het C-orkest. Zodra de leerlingen in een verder gevorderd stadium zijn, kunnen ze deelnemen aan het B-orkest.

Nieuw in het opleidingsbeleid van De Eendracht is om met enige regelmaat de beide opleidingsorkesten gezamenlijk te laten repeteren. Hierdoor zouden de wat jongere leerlingen zich aan de wat gevorderde leerlingen kunnen optrekken. De leerlingen met wat meer ervaring kunnen zo dus ter ondersteuning en motivatie dienen. Voor de leden van het C-orkest is het ook een uitdaging in een ensemble van grotere samenstelling te mogen meespelen. Zo hoopt men dat hiervan een wederzijds stimulerende werking uitgaat .

Komende vrijdagavond zullen beide orkesten zich bezig houden met de werken Pre Pop en First Suite. Daartoe worden de muzikanten geleid door Hendry van Loo en Joanne van Loo.

Deze gezamenlijke repetitie heeft een openbaar karakter. Dat betekent dat ouders en verzorgers, familie en vrienden als ook kennissen van harte welkom zijn om te komen kijken en te luisteren. Evenzo zijn mensen die geïnteresseerd zijn in een mogelijke muziekopleiding bij De Eendracht zeer welkom. Zo'n gezamenlijke repetitie van opleidingsorkesten biedt even een mooie inkijk in de keuken van de opleidingen binnen deze muziekvereniging.

Juist nu zou het een ideale mogelijkheid zijn om een studie op te pakken bij De Eendracht. Nu de regionale muziekschool in de gemeente Oldebroek is weggevallen biedt deze muziekvereniging graag de mogelijkheid om muzieklessen te volgen. De Eendracht biedt een uitstekend alternatief en verzorgt een volwaardige muziekopleiding. De HaFaBra-diploma's zijn daarbij het uiteindelijke doel. Maar, wanneer men gewoon uit liefhebberij muziek wil leren of bedrijven, ook dan is een ieder welkom bij CMV De Eendracht in Wezep.

Het gezamenlijk repetitiemoment van de beide opleidingsorkesten laat uitstekend zien waartoe een opleiding bij deze vereniging kan leiden. Daarbij kan men ook inzicht krijgen in wat voor een muziekvereniging De Eendracht is en welke muziekcultuur er binnen de vereniging leeft.

De repetitie in de muziekzaal van het Dorpshuis is vrij toegankelijk. Er is ook een vrije inloop tussen 18.15 en 18.45 uur. Wanneer men vragen heeft over de opleidingsmogelijkheden van de vereniging, kan men die ook deze avond aan de betrokken leden stellen. CMV De Eendracht zal graag met ingang van het nieuwe cursusjaar met nieuwe lesgroepen willen starten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment