WEZEP - De kwaliteit van het onderwijs op vestiging De Wereldweide/Het Noordermerk Wezep vertoont ernstige tekortkomingen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Onderwijsinspectie er heeft uitgevoerd. Omdat de basiskwaliteit zeer zwak is, intensiveert de inspectie het toezicht. De kwaliteit moet binnen een afgesproken periode verbeteren.

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 3 november 2014 een onderzoek uitgevoerd op De Wereldweide in Wezep en nevenvestiging. De inspectie vindt dat de kwaliteit van het onderwijs op De Wereldweide en nevenvestiging Het Noordermerk ernstig tekortschiet. De leerlingen hebben namelijk aan het eind van groep 8 op het gebied van taal en rekenen veel minder geleerd dan leerlingen op vergelijkbare scholen. De inspectie keek ook naar de resultaten op het gebied van taal en rekenen van de leerlingen in de groepen 3, 4, 5 en 6. In de meeste van deze groepen hebben de leerlingen voldoende geleerd.

Daar komt nog bij dat de school ook andere belangrijke zaken niet op orde heeft. Het gaat om de volgende punten: De lesstof voor begrijpend lezen wordt niet volledig behandeld. Daardoor leren de kinderen mogelijk te weinig en missen zij kennis. Te veel leraren leggen de lesstof en de opdrachten niet duidelijk genoeg uit. Daardoor begrijpen de leerlingen de lesstof en de opdrachten niet goed en halen ze geen goede resultaten. De school heeft te weinig afspraken gemaakt over het regelmatig volgen hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Daardoor is de kans groot dat de leraren het niet merken als het niet goed gaat met een leerling. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen die hulp daardoor niet tijdig, onvoldoende of op een verkeerde manier. Voor deze leerlingen zijn er te weinig plannen waarin staat wat het doel is van de hulp, en hoe en wanneer dat doel bereikt moet zijn. De school kan de leerlingen daardoor geen gerichte hulp bieden.

De school moet de kwaliteit van het onderwijs zo snel mogelijk verbeteren en moet daarvoor binnen zes weken met  een plan van aanpak komen.  De inspectie maakt daarnaast harde afspraken met het bestuur over wat er bereikt moet worden en wanneer. De school krijgt maximaal 2 jaar de tijd om aan die afspraken te voldoen. Ook onderzoekt de inspectie halverwege de periode welke verbeteringen al te zien zijn. Als er voldoende verbetering is, noemt de inspectie de school niet langer zeer zwak en haalt de school af van de lijst van zeer zwakke scholen op internet. Aan het einde van de afgesproken periode beoordeelt de inspectie of de kwaliteit van het onderwijs weer op orde is.

Als de inspectie vindt dat de school tijdens of aan het eind van het verbetertraject onvoldoende vooruitgang heeft geboekt en als zij er geen vertrouwen in heeft dat dit op korte termijn wel zal gebeuren, dan meldt zij de school aan bij de minister van onderwijs. Deze kan dan maatregelen treffen zoals het (gedeeltelijk) inhouden of beëindigen van de financiering.

WIlt u op de hoogte blijven van de vorderingen, dan kunt u zich via de website van de inspectie abonneren op nieuwe informatie over De Wereldweide en nevenvestiging Het Noordermerk. U krijgt dan bericht zodra er nieuwe resultaten van onderzoeken van de inspectie over de school op internet staan.

Lees HIER de uitgebreide rapportage van de Inspectie van het Onderwijs

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment