WEZEP - Op woensdag 15 april 2015 zal al weer de laatste ledenbijeenkomst van de PCOB afd. Wezep & Omstreken worden gehouden vóór de zomervakanties. Vanaf 14.00 uur zijn leden en belangstellenden van harte welkom in de grote vergaderzaal van de Ned. Geref. Kerk “de Morgenster “ te Wezep. Gastspreker deze middag is de heer D. van Driel uit Wezep, die aan de hand van het boek “Weggetjes naar de vrijheid “ waarvan hij mede-auteur is, herinneringen zal ophalen aan de laatste oorlogsjaren, verteld door mensen destijds kinderen in Kampen en omgeving.

Aan het eind van deze middag zal ds. Joh. van Holten, predikant van de Hervormde Gemeente te Wezep / Hattemerbroek, de afsluiting verzorgen..

De samenkomst zal ook nu duren tot ca. 16.00 uur.

Eventueel vervoer naar deze bijeenkomst kan worden aangevraagd via mevr. A. Witteveen – Bruins, tel. 3761235.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment