thumbnail image001sp

WEZEP -  Een voetbalveldje, een speeltuin, een hangplek, wat te doen met de ruimte aan de Kamperfoeliestraat in Wezep? Het braakliggende veld is klaar om een bestemming te krijgen, maar de bewoners worden het er maar niet over eens. De gemoederen schijnen zelfs hoog op te lopen. De gemeente Oldebroek heeft beloofd een derde bijeenkomst te organiseren.

Spelen, sport of kletsen

De ideeën lopen uiteen en dat komt de besluitvorming over de herinrichting van het speelveld niet ten goede. Natuurlijk zijn er legio mogelijkheden. Ouders (in spe) pleiten voor een speeltuin. Een enkeling heeft het daarbij over een energie opwekkende speeltuin, waarbij de spelende kinderen als energieleveranciers fungeren. Hoe 'harder' er gespeeld wordt, hoe meer energie er wordt opgewekt. Dit zou ook kunnen als er sport bedreven wordt, hetgeen anderen graag zouden zien als er bijvoorbeeld doeltjes neergezet worden voor een iets oudere doelgroep. Weer een andere groep wil het liefst dat er een ontmoetingsplek komt; jongeren hebben elkaar al lang moeten missen, met mentale problemen als gevolg.

"Jonge kinderen"

Als we met respect met elkaar in gesprek blijven, vinden we vast en zeker goede oplossingen", zegt een woordvoerder van de gemeente. Deze heeft, om tegemoet te komen aan de buurtbewoners, dan maar een derde bijeenkomst georganiseerd. Nadat de gemeente liet weten dat uit de twee eerdere inspraakmiddagen geen bevredigend en eensgezind plan was voortgekomen, liepen de gemoederen wederom op. "Bij de vorige bijeenkomsten zijn de ouders van jonge kinderen onvoldoende aan het woord gekomen”, vertelt Fabian Brökelmann. Hij is namens de gemeente de procesbegeleider van de herinrichting. "Dat werd gelukkig op tijd duidelijk. Dit gesprek is een nieuwe uitnodiging om ideeën te delen. We gaan door totdat er een breed draagvlak is voor een plan, maar compromissen zijn onvermijdelijk".

Oplossingen

Aan alle bewoners is een brief gestuurd waarin wordt opgeroepen om 'respectvol met elkaar in gesprek te blijven' om uiteindelijk 'vast en zeker goede oplossingen' te vinden. Klaas Bouwman is opbouwwerker voor de gemeente Oldebroek en denkt dat scheve gezichten voorkomen kunnen worden door met elkaar in gesprek te blijven. "Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen op een redelijke manier met elkaar in gesprek gaat, zodat men kan toelichten wat er achter de wensen schuilgaat. Als je begrijpt waarom iemand iets graag wel of niet wil, dan oogst dat meer begrip en dan kan je beter in oplossingen denken.”

Communicatie

De gemeente betreurt het dat voor de bestemming van een bescheiden ruimte als die aan de Kamperfoeliestraat zo veel discussie is ontstaan, maar onderkent aan de andere kant het democratische belang van inspraak, transparantie en communicatie. Wanneer de derde bijeenkomst plaatsvindt, is echter niet bekend.

 

ADVERTORIAL

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment