wijk

WEZEP- Ruim 500 huishoudens in 15 woonstraten in Wezep-West vormen samen de woonwijk “de Akkers”. Samen met de gemeente Oldebroek heeft een aantal enthousiaste bewoners ondertussen een aantal jaren geleden een traject opgestart om de leefbaarheid in de wijk en onderlinge verbinding tussen de wijkbewoners te vergroten.  

Afgelopen voorjaar heeft wethouder Bob Bergkamp verzocht om het draagvlak om uiteindelijk tot een wijkorganisatie te komen te vergroten. Onder aanvoering van wijkbewoner Fred Westerman hebben mede wijkbewoners Wilma Rietberg en Ronald Gerard samen een nieuwe wijkkrant uitgebracht welke midden september door medewijkbewoners uit elke Akker bezorgd is in de gehele wijk.

In de wijkkrant wordt uitleg gegeven over de voordelen van een wijkorganisatie, staat een oproep voor extra bestuurslid en een aankondiging om komend najaar met buurtgenoten in gesprek te gaan over bestaande initiatieven en eventuele nieuwe ideeën voor de wijk om de leefbaarheid en onderlinge verbinding te vergroten. Kracht in eigen Akker zal hierbij centraal staan!

De verwachting is dat dit najaar een start gemaakt kan worden met plannen voor de herinrichting van de speelplek aan de Wortelakker en dat eind van het jaar een knoop doorgehakt kan worden wat de uiteindelijke organisatievorm van de Akkers gaat worden In 2022 zijn er mogelijkheden om de speelplek aan de Roggeakker op te knappen

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment