thumbnail 20210914 boerderijmuseum toegankelijkheid

OLDEBROEK  -  Vrijwilligers van het Boerderijmuseum de Bovenstreek in Oldebroek hebben de afgelopen coronamaanden gebruikt om plannen te maken voor de toekomst, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen. De wens om voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden en de moeilijke toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking waren aanleiding om iets te doen aan de krappe entree.

In de huidige entree kunnen maar twee mensen tegelijk ontvangen worden, rekening houdend met 1,5 meter afstand. De vrijwilligers zijn op zoek gegaan naar een oplossing voor deze situatie en hebben plannen gemaakt om de entree te verplaatsen naar één van de hooibergen op het terrein. Voor die verbouwing is geld nodig. Het bestuur van het Boerderijmuseum heeft diverse fondsen aangeschreven en een beroep gedaan op de gemeente. Wethouder Bob Bergkamp is blij met deze ontwikkeling. ”We zijn trots op ons Boerderijmuseum. Dit is een mooie uitbreiding, ook in combinatie met het toeristisch informatiepunt, want er komen heel veel fietsers en wandelaars langs het Boerderijmuseum. Met deze plannen wordt ook de relatie tussen cultuur en toerisme versterkt, dat sluit aan bij wensen van onze gemeenteraad.”

Er is tot nu toe positief gereageerd op de nieuwe plannen voor het Boerderijmuseum. Het Kickstart Cultuurfonds omarmde de plannen en stelde een bedrag van € 36.000 beschikbaar. De gemeente heeft van de overheid extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur ontvangen. Een deel van dat geld is door het Rijk aangewezen voor maatregelen die cultuurorganisaties helpen toekomstbestendig te worden. Het college kan besluiten hoe dat geld te gebruiken. Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit de tijdelijke regeling “Vangnet C-19” en vanuit deze regeling heeft het museum € 7.000 ontvangen om het tekort in 2020 op te vangen. De gemeente Oldebroek heeft daarnaast besloten om, vanuit rijksmiddelen bestemd voor cultuur, het museum met nog eens € 46.000 te ondersteunen bij de uitvoer van hun verbouwingsplannen. Bob Bergkamp: “Het doel is dat het Boerderijmuseum zo ook in de toekomst de cultuurhistorie van Oldebroek goed kan blijven uitdragen. Het is mooi dat we, mede door landelijke regelingen, de mogelijkheid hebben daarin te ondersteunen.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment