IMG 7020

WEZEP - Vorige week vond het tekenmoment van het contract voor aanpassingen en renoveren van basisschool De Wereldweide plaats. Het proces om uiteindelijk voldoende financiële middelen te hebben, goedkeuring van de plannen door de gemeente en het vinden van een aannemer, heeft jaren geduurd, maar nu is er een akkoord tussen Stichting Proo en bouwbedrijf Meijer en is het contract ondertekend.

Foto's Alida Bosma

 Op het bouwdoek staan naast de logo's van De Wereldweide en kinderopvang De Wereldkinderen ook het logo van architectenbureau Sacon, een verbeeldingsstudie, bouwbedrijf gebr. Meijer, Stichting Proo en Aurora Onderwijsgroep (de holding waar Proo onder valt).

Nu het contract is ondertekend, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt, materialen worden besteld door de aannemer en de onderaannemers en een tijdsplanning worden uitgewerkt. Zoals het er nu uitziet, worden in de herfstvakantie voorbereidende werkzaamheden gedaan, zoals verwijderen asbest in vensterbanken, en voorbereidingen voor plaatsing buitenberging enz.. De echte start van de verbouwing zal in januari 2022 zijn.

Directeur Frits Hilbrink laat weten: ‘Basisschool De Wereldweide heeft een gedateerd gebouw in het centrum. Toch wil de school met het openbaar onderwijs goed bereikbaar en centraal in dit gebouw blijven. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we een deel afgestaan aan het Leger des Heils en in overleg met de gemeente Oldebroek gezocht naar mogelijkheden om het gebouw geschikt te maken voor ons’.

Dat geschikt maken gebeurt op drie niveaus. Hgebouw heeft een nieuw dak nodig, schone lucht door betere ventilatie, nieuwe plafonds, verlichting en vloerbedekking,

het gebouw moet voldoen aan ons  moderne onderwijs met zichtlijnen, leerpleinen, werkhoeken en het gebouw moet weer ‘smoel”  krijgen d.m.v. vernieuwde ingangen, een ander hek, de uitstraling van het plein

‘Daarvoor heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidie van ruim 500.000. Stichting Proo doet daar nog ruim 200.000 bij. Al met al een hele operatie, waar veel tijd in is gestoken door allerlei partijen en die nu hebben geleid tot de ondertekening van het contract. Daar ben ik trots en heel blij over,’ besluit Hilbrink.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment