P1000861

VELUWE -  Om de stikstofcrisis op te lossen en de doelen van de landelijke stikstofwet te halen, is een aparte status voor de Veluwe nodig. Bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland. De Veluwe alleen al is met ruim 80.000 hectare goed voor ongeveer 40% van alle stikstofgevoelige natuur. Het is het grootste Natura2000 gebied op land in Nederland, en zwaar overbelast door stikstof. De meerderheid van de stikstof op de Veluwe komt van over de provinciegrens. Daarom roept provincie Gelderland het Rijk op om te investeren in de Veluwe. Gedeputeerde Peter Drenth: “We willen dat het Rijk met ons meedoet met investeringen en gezamenlijke afspraken. Wij hebben een breed draagvlak in de Gelderse samenleving. Dat is belangrijk om snel meters te maken in de oplossing van de stikstofcrisis”.

Duurzame Veluwe

“Wij willen een duurzame Veluwe, waar de natuur op orde is. En waar ruimte is voor duurzaam boeren en duurzaam bouwen,” zegt Drenth. Als er geld vrijgemaakt wordt voor het gebied, is het mogelijk om veel meer stikstof te reduceren. Door in de méést kwetsbare natuur te bekijken waar de grootste milieubelasting vandaan komt. Welke maatregelen het best werken, verschilt per regio. Effectieve maatregelen specifiek gericht op de Veluwe, zoals bijvoorbeeld:

  • Het gebruik van elektrische ovens in de industrie in plaats van ovens op gas.
  • Het zorgen voor meer koeien in de wei.
  • Het scheiden van mest en urine van vee.

Gelderse sectoren: 25% minder stikstofuitstoot

De provincie zit niet stil. Gedeputeerden Staten stelden deze week de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) vast. Met onze GMS-partners maakten we afspraken die zorgen voor een stikstofafname van 25% van Gelderse stikstofbronnen in 2025 en een sterkere natuur. Dat is extra, naast de landelijke stikstofaanpak. “Deze plannen zijn gemaakt in overleg met alle sectoren, zoals de bouw, landbouw, industrie, mobiliteit en natuur. We kunnen het niet alleen,” zegt Drenth. “Daarom vragen we het kabinet om samen te werken aan het herstel van de natuur, de overgang naar meer duurzame landbouw en verduurzaming van de industrie. De Veluwe is essentieel in de stikstofcrisis. Is het hier op orde, dan is er economisch meer mogelijk in Gelderland”, aldus Drenth.

Verdubbeling stikstofopbrengst

Wageningen University & Research heeft berekend wat een gebiedsgerichte inzet van landelijke landbouwmaatregelen oplevert. Onderzoek van de WUR laat zien dat een gebiedsgerichte aanpak beter werkt. De stikstofopbrengst is 2 keer zo groot bij een gebiedsgerichte aanpak . We vroegen Wageningen University & Research om te onderzoeken hoe we investeringen in algemene landbouwmaatregelen van het Rijk slim, gebiedsgericht, en met meer stikstofafname in moeten zetten in Nederland en Gelderland. Vervolgens rekenden zij de 2 landelijke beëindigingsregelingen (Regeling gerichte aankoop veehouderijen en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties) voor heel Nederland door.

Droogtebestrijding en minder CO2

De WUR doet een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat een gebiedsgerichte inzet van landelijke maatregelen meer stikstofwinst oplevert. Zoals niet alleen inzetten op stikstofmaatregelen, maar ook kijken naar andere doelen, zoals droogtebestrijding en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarnaast adviseren de WUR om niet lukraak bedrijven op te kopen, maar te kijken naar bedrijven die de meeste invloed hebben op de natuur. En om niet alleen op te kopen, maar ook te verduurzamen door het gebruik van nieuwe technieken.

Pilot met 250 melkveehouders

Er is nog geen landelijke overeenstemming bereikt tussen het Ministerie van LNV en de landelijke landbouwpartners over veevoer maatregelen. De provincie komt nu met een voorstel voor een pilot met 250 Gelderse melkveeboeren. Een voorstel dat is aangedragen door de Gelderse melkveebond. Wij vragen de minister om hiermee samen aan de slag te gaan in Gelderland.

Samen komen we uit de crisis

1 jaar geleden presenteerden wij de eerst mogelijke maatregelen. In de uitvoeringsagenda kiezen we nu voor de maatregelen met het meeste effect. Zoals inzet op een groenere industrie, door gebruik van nieuwe technieken. Deze plannen zijn door de verschillende sectoren zelf zijn aangedragen. In de uitvoeringsagenda staan niet alleen maatregelen voor de Veluwe, maar ook voor de Achterhoek en de Rijntakken. Het vraagstuk is op de Veluwe het meest dringend vanwege de grootte van het gebied en de slechte staat van de natuur. Daarom willen we daar als eerst aan de slag. Het vraagstuk in Gelderland is groot, benadrukt gedeputeerde Drenth. “Gelderland is Nederland in het klein: we hebben veel natuur, veel agrarische bedrijven, industrie, en ook een grote woningbouwopgave: alles komt hier samen. En we hebben zowel de natuur, als de economie, en ook zeker de agrarische sector hard nodig. We doen een handreiking om Gelderland en Nederland te helpen. Samen komen we uit de crisis!”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment