A28

WEZEP - Voor de ontwikkeling van bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van de A28 is een goede, rechtstreekse ontsluiting op de A28 nodig. Naast de ontwikkeling van het bedrijvenpark is ook de leefbaarheid in Wezep een aandachtspunt. Verkeer richting het bedrijvenpark rijdt nu door het dorp. Een nieuwe, directe aansluiting op de A28 betekent ook dat er veel minder verkeer door Wezep rijdt. Aanpassen van de bestaande aansluiting is daarom geen oplossing.

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de A28 bestaan afwikkelings- en leefbaarheidsknelpunten die in de toekomst met de groei van het verkeer verder zullen toenemen. Daarom is besloten een nieuwe aansluiting Wezep/H2O aan te leggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Er komt een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308), de kruising Rondweg – Duurzaamheidsstraat wordt aangepast en de bestaande aansluiting Wezep op de A28 opgeheven. De aanpassingen van het wegennet rondom Wezep staan gepland voor 2021/2022.

Actueel

Het ontwerp is bijna definitief. Samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten passen we de laatste details aan. Naar verwachting is in juli 2021 het ontwerp helemaal definitief. Op 27 mei 2021 hebben wij een kapvergunning aangevraagd voor de kap van 223 bomen en 11265 vierkante meter bosschage. De kapvergunning is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe aansluiting. De daadwerkelijke kap van de bomen voert de provincie Gelderland naar verwachting in het najaar van 2021 uit. Het ontwerp is dan definitief. Na afloop van alle werkzaamheden plant de provincie 225 nieuwe bomen aan.

Definitief ontwerp

We hebben meer tijd nodig tot een definitief ontwerp (DO) te komen. Dat komt omdat we binnen de beperkte ruimte zoeken naar mogelijkheden om te voldoen aan de wensen en eisen. Na het maken van een voorlopig ontwerp zijn er een aantal aanvullingen en wijzigingen aangebracht. Daarnaast moeten we de watercompensatie en het watersysteem nog laten toetsen door waterschap Vallei en Veluwe. Daarna kunnen we de benodigde omgevingsvergunning aanvragen. Ook de locatie en de inrichting van de carpoolplaats is nog niet definitief vastgesteld. Als laatste moeten we het ontwerp ook nog uitwerken naar een zogenaamd 3-dimensionaal ontwerp.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde hebben via de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. het bedrijvenpark H2O in exploitatie. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Op 14 maart 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst neemt de provincie de regie over voor de planvoorbereiding en uitvoering van het project. In overleg met Rijkswaterstaat gaat de provincie ook de aanpassing van de A28 uitvoeren.

Grondaankopen

Om de aanpassingen te kunnen doorvoeren, is grond nodig. Deze grond is nog niet allemaal in het bezit van de gemeente of de provincie. De gemeente is nog in onderhandeling met een aantal grondeigenaren hierover.

Bedrijvenpark H2O

Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek in 2013 het Vernieuwd Perspectief opgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven. De gemeente heeft verschillende gesprekken gevoerd tijdens het proces rondom de keuze voor de nieuwe aansluiting op de A28. Denk daarbij aan direct aanwonenden, ondernemers, de 2 betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de 3 ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. Met een aantal groepen is nog steeds overleg.

Planning

  • 2022 – 2023: uitvoering
  • 2022: aannemer contracteren
  • 2021: contract aannemer voorbereiden
  • zomer 2021: definitief ontwerp

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Bron: Provincie Gelderland

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment