thumbnail Overhandiging jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein

OLDEBROEK -  De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Oldebroek heeft op 29 maart jongstleden haar jaarverslag 2020 overhandigd aan wethouder Liesbeth Vos. Vice-voorzitter Joop Rikkers overhandigde het verslag namens de adviesraad. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college gevraagd en ongevraagd over onderwerpen binnen het sociaal domein. Dan kan het gaan over bijvoorbeeld jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, werk, inkomen of schuldhulpverlening.

Uitgangspunten van de Adviesraad zijn:

  1. vroeg meedenken in beleid  
  2. een brug vormen tussen inwoners en de gemeente
  3. het accent ligt op integraal adviseren vanuit een proactieve en positief-kritische houding

Ook de Adviesraad heeft in haar werk hinder ondervonden van het coronavirus. Door de maatregelen was het een groot deel van het jaar niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen. De Adviesraad heeft daarom de overstap naar digitaal vergaderen gemaakt. Wethouder Liesbeth Vos heeft haar grote waardering en dank uitgesproken voor de inzet van de Adviesraad, juist ook in 2020.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment