Door Liesbeth Vos-van de Weg

Afgelopen week beleefden we in Oldebroek een bijzonder moment. Zoals u misschien weet dragen de rijksoverheid en de provincie m.i.v. 1 jan. '15 een aantal taken over aan de gemeente. Met die overdracht van taken gaan we ook over op een heel ander systeem. We staan met z'n allen aan de vooravond van de grootste stelselwijziging sinds jaren. Vanuit een verzekeringsstelsel - betalen van premie en het recht op een soort schadeclaim als je aantoonbaar letsel hebt- gaan we naar een voorzieningenstelsel. Het recht op zorg en ondersteuning vervalt, maar een veel mooier uitgangspunt. nl. het " ik doe mee" principe komt centraal te staan. Dit vanuit de gedachte: je mag er zijn en je doet er toe. Jouw welzijn gaat mij als buurman, vriendin, college, kennis, klasgenoot etc. aan. De gemeente heeft een compensatieplicht.

Veel enthousiaste mensen hebben de afgelopen tijd nagedacht hoe deze wetten uitgewerkt konden worden voor onze gemeente. Het motto werd Samen voor mekaar, omdat we geloven in de eigen kracht en naastenliefde van de Oldebroeker. Maar we vinden ook dat er een goed vangnet moet zijn wat de gemeente aan kan bieden aan hen die het nodig hebben.

Het was afgelopen donderdag 27 november 2014 en op die dag was ik precies 6 maanden wethouder in Oldebroek met o.a. de portefeuille Sociaal Domein. En juist op deze dag was het woord aan de gemeenteraad mbt het beleidsvoorstel zorg, jeugd en arbeidsparticipatie. Dit werd hen onder de titel Sociaal Domein aangeboden. Een beleid dat ervoor moet zorgen dat mensen zelfredzaam blijven of worden en dat wij steeds meer een samenredzame gemeenschap vormen waar inwoners, indien nodig tijdige en juiste ondersteuning krijgen.

Toen ik mij 's middags voorbereidde op de raadsvergadering realiseerde ik mij eens te meer hoe belangrijk dit beleidsvoorstel is voor u als inwoner van Oldebroek. Dit beleid gaat ongeveer 23.000 inwoners aan en we hebben hier van de overheid "maar" ongeveer 14 miljoen euro voor gekregen. Dit geld willen we inzetten waar het echt nodig is. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen. Dat is in mijn ogen eerlijk, maar zeker niet altijd leuk voor hen die (net)geen financiële steun van de gemeente krijgen. Dat realiseer ik mij terdege.

Toch ben ik heel blij en dankbaar dat op deze, voor mij heel bijzondere dag de Gemeenteraad van Oldebroek zich unaniem positief uitsprak over het beleidsvoorstel. Een mijlpaal voor u en mij. Zijn we dan nu klaar? Nee, nu gaan we het uitvoeren. Ik schrijf weer WE; u en ik. Samen voor mekaar ben ik er van overtuigd dat, hoewel in 2015 zeker niet alles in een keer perfect geregeld is en we elkaar de gelegenheid moeten geven om te leren, we een mooie tijd kunnen beleven met elkaar. Samen werken aan een samenredzame gemeenschap waar het goed leven, wonen en werken is.

Als u meer wilt weten over deze veranderingen bent u welkom op 8 dec. 's avond in het dorpshuis in Wezep of kunt u bellen met de gemeente Oldebroek; 14-0525.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment