veluwse

De Veluwse Wens Ambulance is een nog jonge stichting welke als doel heeft mensen in hun (pre) terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte.

De organisatie heeft een aantal vacatures binnen de organisatie en is op zoek naar een fondsenwerver, een voorzitter en een penningmeester.

Vacature Fondsenwerver

Functieomschrijving:

Wij zijn op zoek naar fondsenwerver die een fondsenwervingsteam wil opzetten, samen met onze penningmeester. Het fondsenwervingsteam is ons visitekaartjes richting de zakelijke markt. Samen met dit team gaat u zorgdragen voor continuïteit in gelden die binnenkomen. U gaat op bezoek bij bedrijven, voert gesprekken met eventuele nieuwe sponsoren en kijkt hoe we op een goede manier wensen kunnen blijven uitvoeren door financieel sterk te staan. Daarnaast weet u waar wij als stichting terecht kunnen voor gelden vanuit fondsen goede doelen en vraagt u dit ook aan namens ons.

Functie-eisen:

Wij zoeken iemand die:

- Flexibel inzetbaar is (geen 9-17 mentaliteit, ook ’s avonds bereikbaar kan zijn)

- Het niet erg vindt om met bedrijven in gesprek te gaan

- Mensen kan overtuigen van ons goede doel

- Goed is in de Nederlandse taal en op schrift duidelijk is

- Eén keer per kwartaal overleg voert met het fondsenwervingsteam

- Ervaring als fondsenwerver

- Financiële achtergrond

- Communicatief

- Representatief (visitekaartje van de stichting)

Wat bieden wij?

Wij bieden u als stichting een enthousiaste en goede plek voor vrijwilligerswerk. Naast de flexibele werktijden die er zijn, bieden we een collegiale werksfeer en goede begeleiding indien nodig.

U heeft een opzegtermijn van twee maanden.

Solliciteren?

Bent u enthousiast geworden voor deze functie? Reageer dan middels een korte motivatie door te mailen naar: vwm@veluwsewensambulance.nl. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u hier terecht.

Vrijwilligersvacature Voorzitter

Stichting Veluwse Wens Ambulance is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een vrouw of man die met plezier en diens deskundigheid wil bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van onze stichting en zich kan vinden in onze doelstelling en doelgroep.

Taken/verantwoordelijkheden:

 • Voorzitten van de Bestuursvergaderingen, met in acht name van de voorgeschreven bepalingen in de Statuten.
 • Aansturen van de collega bestuursleden, voor wat betreft hun verantwoordelijkheden en taken.
 • Samen met de collega bestuursleden opstellen en vaststellen van het algemene beleid van
  de Stichting Veluwse Wens Ambulance (missie, visie, doelstellingen voor de lange en korte termijn).
 • Periodiek bespreken van het reilen en zeilen van de Stichting, de realisatie van de lange en korte termijndoelen en eventuele bijsturingsmaatregelen. Bespreken van actuele gebeurtenissen en zo nodig afspreken en uitvoeren van benodigde acties vanuit het Bestuur. Nota's gericht aan de Stichting tekenen voor akkoord, samen met een lid van het Dagelijks Bestuur.
 • Bewaken/stimuleren dat vrijwilligers de missie van de Stichting uitdragen tijdens hun werk voor de Stichting. (Doen) organiseren van activiteiten ter verhoging van de betrokkenheid en motivatie, zoals vrijwilligersavonden, tonen van betrokkenheid bij hun werk en van belangstelling voor hen persoonlijk.
 • Vertegenwoordigen van de Stichting, zoals voor het uitdragen van de activiteiten van de Stichting, voor het behartigen van de belangen van de Stichting bij instanties/organisaties, bij gebeurtenissen zoals activiteiten/evenementen waar de Stichting als goede doel wordt gepromoot en bij de in ontvangst name van donaties.
 • Periodiek bespreken van de lopende gang van zaken binnen de Stichting, als ook van de plannen, met de Raad van Advies. Gevraagde en ongevraagde adviezen overwegen en al dan niet overnemen.
 • Jaarlijks het Comité van Aanbeveling informeren over de activiteiten van en ontwikkelingen binnen de Stichting en (doen) uitnodigen bij formele bijeenkomsten.

De geschikte kandidaat:

 • Heeft ervaring als voorzitter binnen bedrijfsleven of vereniging/stichting.
 • Feeling met bestuurlijke processen.
 • Een echte verbinder en communicatief sterk.
 • Een leidinggevende die ook echt midden in de stichting wil staan en feeling wil met alle

vrijwilligers.

 • Flexibel is wat betreft tijden daar wij ook vaak in de avonden overleggen plannen.
 • Een echte teamspeler is.
 • Onze doelstelling kan onderschrijven en zich dan ook graag met hart en ziel daarvoor inzet.

Vacature Penningmeester

Stichting Veluwse Wens Ambulance is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Een vrouw of man die met plezier en diens deskundigheid wil bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van onze stichting en zich kan vinden in onze doelstelling en doelgroep.

Taken/verantwoordelijkheden:

 • Samen met de collega bestuursleden opstellen en vaststellen van het algemene beleid van de Stichting Veluwse Wens Ambulance (missie, visie, doelstellingen voor de lange en korte termijn).
 • Periodiek bespreken van het reilen en zeilen van de Stichting, de realisatie van de lange en korte termijndoelen en eventuele bijsturingsmaatregelen.
 • Bespreken van actuele gebeurtenissen en zo nodig afspreken en uitvoeren van benodigde acties vanuit het Bestuur.
 • Periodiek bespreken van de gang van zaken binnen de Stichting, zoals de plannen, met de Raad van Advies. Gevraagde en ongevraagde adviezen overwegen en al dan niet overnemen.
 • Nota's gericht aan de Stichting tekenen voor akkoord, samen met een lid van het Dagelijks Bestuur.
 • Adviseren over en uitvoeren van het financiële beleid van de Stichting:
 • Uitvoeren van de financiële administratie: crediteuren- debiteurenadministratie, facturering, incasso's en kasbeheer (contant geld ontvangen, contante betalingen verrichten, kasgeld afstorten op de rekening van de Stichting; contante transacties worden mede ondertekend door de Voorzitter.   
 • Opstellen van periodieke financiële rapportages voor het Bestuur. Geven van toelichting en adviezen. Informeren/bespreken van overzichten met de groep Fondsenwerving.
 • Opstellen van de concept-jaarrekening, ter vaststelling door de accountant.
 • Opstellen van de conceptbegroting, gebaseerd op de lange en korte termijn doelstellingen. Toelichten in het Bestuur van de conceptbegroting en attenderen op kritische posten.
 • Beheren van de verzekeringsportefeuille (ongevallen-, aansprakelijkheids-, inboedel- en autoverzekering): zorgen voor voldoende dekking en tijdige betaling van de premies.
 • Zorgen voor het blijven voldoen aan de eisen voor ANBI-erkenning.
 • Aansturen van de groep Fondsenwerving:

- Enthousiasmeren van de Fondsenwervers:

              - Tonen van betrokkenheid bij hun werk en van belangstelling voor hen persoonlijk.

              - Bespreken van het allesomvattende fondsenwervingsplan en de uitvoeringsplannen.

              - Beoordelen op aansluiting daarvan op de lange en korte termijndoelen van de Stichting.

              - Zo nodig doen van suggesties.

              - De periodieke financiële rapportages bespreken met de groep Fondsenwerving.

              - Zo nodig afspreken van extra activiteiten voor fondsenwerving.

              - Wensen/behoeften van de groep Fondsenwerving (bijv. ten aanzien van website,

                nieuwsbrief, inschakeling van bestuursleden) bespreken in het Bestuur en zorgen voor

                terugkoppeling.

Wat bieden wij?

Wij bieden u als stichting een enthousiaste en goede plek voor vrijwilligerswerk. Naast de flexibele werktijden die er zijn, bieden we een collegiale werksfeer en goede begeleiding indien nodig.

U heeft een opzegtermijn van twee maanden.

Solliciteren?

Bent u enthousiast geworden voor deze functie? Reageer dan middels uw motivatie en cv door te mailen naar: vwm@veluwsewensambulance.nl. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u hier terecht.

 

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment