uitvz

OLDEBROEK -  Leden van de Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe u.a.worden uitgenodigd om op maandag 26 oktober 2020 de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Deze zal plaatsvinden in de aula aan de Van Sytzamalaan 38 te Oldebroek.

De aanvang is 20.00 uur.

Agenda algemene ledenvergadering

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen.
 3. Notulen 2019 secretaris.
 4. Toelichting financieel verslag 2019 van de vereniging/B.V.. Het financiële verslag ligt een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 • Vaststelling contributie per 1 januari 2021
 • Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: G. Hertsenberg en Dhr. J.B. Veldman.
  Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Dhr. G. Kroes.
  Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingebracht.
 • Voorstel tot statutenwijziging (omschrijving werkgebied en procedure m.b.t. statutenwijziging)
  Indien bij stemming het benodigde quotum van de leden niet gehaald wordt, zal er op 9 november 2020 opnieuw een ledenvergadering gehouden worden. Deze zal ook plaatsvinden in de aula aan de Van Sytzamalaan 38 te Oldebroek aanvang 20.00 uur.
 • Mededelingen bestuur.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment