Waterschap Veluwe

OLDEBROEK - Waterschap Vallei en Veluwe nodigt grondeigenaren uit om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Het waterschap stelt hiervoor 400.000 euro beschikbaar.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin en heemraad Dirk-Siert Schoonman: “het aanvullen van de grondwatervoorraad is van groot algemeen belang voor het gebied.
Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op de innovativiteit van grondeigenaren en hopen van harte dat velen gebruik
maken van de regeling. De pot mag leeg en de sloten moeten vol!”

Droogte vraagt om aanpassing van iedereen, overheden, agrariërs, terreineigenaren, bedrijven, inwoners enz. Grondwater is van iedereen en dus zijn we er ook met z’n
allen voor verantwoordelijk dat we het verstandig gebruiken en aanvullen. Op die manier is er ook voor onze kinderen en hun kinderen straks genoeg water.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment