010 Beste inwoners bedankt voor uw steun OVO 2020

Beste inwoners van Oldebroek,

Namens de Chr. Oranjevereniging willen wij onze steun betuigen aan alle mensen die met het Coronavirus te maken hebben. Wij denken aan families die een dierbare moeten missen, aan zij die ziek zijn, diegene die aan het herstellen zijn, mensen die zich eenzaam voelen, werkgevers en werknemers die getroffen worden door deze crisis maar ook allen die keihard werken in de zorg of andere vitale beroepen. Wij wensen ieder in zijn eigen situatie sterkte toe, en respect voor allen die zich inzetten deze maanden voor anderen.

Het is een bijzonder jaar, wij hadden graag met u Koningsdag en  75 jaar bevrijding gevierd en herdacht. Maar wij werden net als u om gezondheidsreden geconfronteerd met de maatregelen van het Coronavirus. Wij hadden u graag ontmoet op de dagen dat wij gezamenlijk als inwoners van Oldebroek, jong en oud, vieren en gedenken. Maar gezondheid is het belangrijkste, deze tijd laat ons zien hoe kwetsbaar alles is. Wij spreken dan ook de wens uit dat de tijd weer zal komen dat wij u weer activiteiten kunnen aanbieden.

Wij willen ook al onze leden en vrijwilligers bedanken die betrokken zijn geweest bij alle voorbereidingen voor dit jaar. Speciale dank aan de vrijwilligers van de Streetrace Oldebroek en de ATB Vereniging Oldebroek, het Verkeersregelaars team, Sportvereniging SOS Oldebroek, Boerderijmuseum De Bovenstreek die dit jaar voor diverse programma onderdelen zouden zorgen, ook de familie de Zwaan waar wij gebruik van het land mochten maken. Dank ook aan de Gemeente Oldebroek voor alle overleggen die er in de voorbereiding maar ook in deze crisistijd gezamenlijk zijn gehouden. Molen De Hoop die special draaide met de vlaggen van onze bevrijders in de wieken. Speciale dank ook voor onze adverteerders en sponsoren die het mogelijk maken dat wij activiteiten kunnen organiseren.

Desondanks waren er toch mooie en bijzondere momenten, Chr. Muziekvereniging Concordia die op diverse momenten muzikale optredens verzorgde, complimenten voor de leden van deze vereniging. Voor dat alles definitief werd stilgelegd hadden wij nog filmdagen met de jeugd bij Molen de Hoop in Oldebroek. De Veluwe Koerier die vanuit Oldebroek op Koningsdag een succesvolle autopuzzel rit verzorgde. Beiaardier Martien vd Knijff die met zijn onlangs aangeschafte rijdend carillon eerst bij ons door de corona getroffen bestuurslid Jan van ’t Hof een optreden gaf en op 5 mei op verschillende locaties in Oldebroek dat deed. Een ingetogen herdenking op 4 mei waarbij Eva Doornewaard namens de jongste generatie een prachtig gedicht voordroeg.

Wij zeggen tegen een ieder BEDANK VOOR DE INZET, en tegen u zeggen wij BEDANK VOOR UW STEUN wij hopen u in de toekomst weer persoonlijk te ontmoeten.

Het bestuur van de

Chr. Oranjevereniging Oldebroek

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment