P1110123

Biodiversiteit belangrijk voor de mens

WEZEP - Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan te duiden. Het gaat om de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels, het genetisch materiaal dat zij bevatten, de levensgemeenschappen die zij vormen en de ecosystemen waarin zij leven (bron PBL). Biodiversiteit, en natuur in brede zin, levert talloze diensten en producten aan maatschappij en economie en is als zodanig onmisbaar voor het menselijk bestaan op aarde. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn bestuiving van voedselgewassen door insecten, houtvorming door bomen, waterzuivering, maar ook natuurlijke schoonheid die je buiten kunt beleven.

Foto's Alida Bosma

Vrijwilligers van Groentje en van de Imkersvereniging Wezep e.o. werken samen regelmatig aan versterking van de biodiversiteit in de bossingel en de ruimte rond het clubgebouw van de imkervereniging aan de Voskuilerdijk. De verwilderde singel bij het clubgebouw van de imkers werd gedomineerd door zwarte elzen en zieke essenbomen waarvan er veel waren omgewaaid. De onder begroeiing is in de loop der jaren gereduceerd tot bramen en brandnetels omdat het te donker en te stikstofrijk is voor andere planten.

De vrijwilligers hebben deze winter in een deel van de singel de essenbomen verwijderd en ruimte gemaakt voor de bestaande meidoorns, zomerlindes en acacia’s. De verwijderde takken zijn op een enkele meters hoge ril gelegd en die biedt bescherming aan vogels en allerlei kleinere dieren. De vrijgekomen ruimte wordt half maart ingeplant met nieuwe bomen en struiken zoals vuilboom, amandelwilg, olijfwilg en sneeuwbes. Hierdoor wordt deze groenstrook meer divers en aantrekkelijker voor insecten, vlinders, bijen en vogels. Groentje en de imkers dragen zo bij aan vergroting van de biodiversiteit van het gebied.

Vrijwilligers van de Boerderijmuseum hebben nestkastjes gemaakt. Deze worden in de groenstrook opgehangen!

Kom deze zomer eens kijken naar het resultaat!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment