P1090198eik

Donderdagavond gaat de gemeenteraad in Oldebroek een besluit nemen over de bestrijding van de eikenprocessierups. De rups veroorzaakt sinds enige jaren veel overlast, vooral jeuk. Alle deskundigen zijn het er over eens dat de rups nooit totaal zal verdwijnen. We moeten ermee leren leven. Hoe kun je het aantal rupsen beperken? De nesten wegzuigen zoals nu gebeurd. Tweede methode is proberen het natuurlijk evenwicht te herstellen. Meer vogels kunnen meer rupsen eten zodat de overlast sterk wordt verminderd. Een combinatie van deze twee methoden is het beste. Uiteindelijk krijg je een natuurlijk evenwicht. Deze vorm van bestrijding is duurder maar geeft op termijn het beste resultaat.

Het college van B&W in Oldebroek heeft bedacht dat het ook met gif kan. Dat is veel goedkoper. Je spuit Xentari in het voorjaar een of twee keer over de eikenboom en alle(!) rupsen gaan dood. Alle rupsen, dus ook van de vlinders die geen overlast geven.

De afgelopen 25 jaar is het aantal insecten, waaronder vlinders, met 70% gedaald. Die paar vlinders die nog over zijn, worden dus ook massaal gedood.

Door het doodspuiten van steeds meer insecten krijg je nog meer verstoring van het ecologisch evenwicht. Minder vlinders is slecht voor de wilde bijen en slecht voor de vleermuizen. Vleermuizen eten de processierupsen ook graag. Kortom, dankzij het spuiten van gif krijg je nog meer verstoring van het natuurlijk evenwicht. Terwijl de gemeente zegt dit wel graag te willen bereiken met meer bloemen in gazons, meer nestkastjes  voor koolmezen enz. Kortom, ik begrijp het beleid niet.

Informatie bij veel andere gemeenten laat zien dat gif spuiten op de langere termijn niet werkt. Ook in de gemeente Oldebroek gaat dit niet werken. Het raadsvoorstel praat over structureel geld. In gewoon Nederlands: de raad besluit voor de komende vele, vele jaren steeds gif te spuiten niet omdat het beter werkt maar omdat het goedkoper is. Met Xentari, een giftige stof, die de gewone burger niet zelf in zijn tuin mag gebruiken. Blijkbaar is het niet zo veilig….

De overheid heeft ook een voorbeeld functie. We moeten goed en verstandig met de natuur omgaan. Gif hoort niet in de natuur. We vragen van burgers wel dure maatregelen te nemen om het milieu te sparen terwijl de gemeente zelf de gifspuit gebruikt. Omdat het goedkoper is..

Ik roep de CU, SGP en CDA op om daadwerkelijk invulling te geven aan het begrip rentmeesterschap en de andere partijen om voor het milieu te kiezen.

Huub verberk

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment