processie

In de Stentor van maandag 30 december stond een artikel met de kop: Oldebroek spuit Xentari in strijd tegen jeukrups. Xentari spuiten heeft meer nadelen dan voordelen.

Xentari is een pesticide en zorgt voor een korte termijn oplossing.  Consumenten mogen de gifstof niet gebruiken en zijn zelfs strafbaar.

Nadelen:

1. Hoge kosten voor de gemeente (dus inwoners)

2. De gifstof zorgt er niet alleen voor dat de eikenprocessierupsen gedood worden maar ook alle andere insecten in de eikenboom (o.a. 40 vlindersoorten die de eik als waardplant hebben) maar ook de natuurlijke vijanden van de rupsen.

3. Er vindt ophoping van xentari plaats in de voedselketen. Het heeft invloed op veel meer organismen zoals vogels, bijvoorbeeld de koolmees.

4. Inzet van dit middel is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom. De meeste overlast wordt ervaren binnen de bebouwde kom.

Een natuurlijk evenwicht creëren is beter voor de biodiversiteit in haar geheel. Voordeel voor de gemeente is dat er op termijn  geen kosten meer zijn.

Alternatief: Zorgen voor een natuurlijk evenwicht.

Te bereiken door de leefomgeving van natuurlijke vijanden te verbeteren door de onder-begroeiing van de eiken aan te passen, door bloemrijke bermen in te zaaien en goede omstandigheden voor vogels en vleermuizen te creëren.

Een alternatief is het plaatsen van feromoonvallen: de lokstof die de vlinders zelf gebruiken. Op deze manier vang je de mannetjesvlinder van de eikenprocessierups.

Natuurlijke vijanden inzetten die de eitjes, rupsen in verschillende stadia, poppen of vlinders eten.

Conclusie: Er zijn alternatieven voorhanden dus waarom zou je het alles dodende xentari toepassen.

Voor meer informatie: Leidraad beheersing eikenprocessierups 2019 MLNV, Vlinderstichting, Vogelbescherming

 

Gerda Welkamp-Griffioen

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment