inclusief

Verklaring Inclusief Groep

Dinsdag is het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau verschenen over de ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’. Het NOS journaal heeft naar aanleiding daarvan opnames gemaakt voor het 8 uur journaal van dinsdag 19 november.

De conclusies van het rapport zijn duidelijk: het perspectief op betaald werk is niet groter geworden door de invoering van de Participatiewet; baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn niet verbeterd. De ambitie van de Participatiewet kan met de huidige middelen niet gerealiseerd worden.

In een gezamenlijke reactie constateren Cedris, de VNG, Divosa, G4 en G40, dat naast voldoende begeleidingsbudget een ‘publieke infrastructuur nodig blijft die voorziet in het bieden van werk- en inkomenszekerheid en daarbij voor opstap- en terugvalmogelijkheden.

Inclusief Groep én haar aandeelhouders, zeven gemeenten op de Noord-Veluwe, omarmen de doelstelling van de Participatiewet; we onderkennen het grote belang van werk. Werk geeft mensen een salaris, de kans om zich verder te ontwikkelen, trots kunnen zijn op wat je doet, sociale contacten, etc. etc.

Inclusief Groep is blij met de aandacht voor de werking van de Participatiewet. Het is een dringend appél op het Rijk om reële randvoorwaarden te bieden waarbinnen gemeenten hun beleid effectief kunnen vormgeven.

We zijn dan ook trots op ‘onze’ gemeenten, die er unaniem voor gekozen hebben om de werkbedrijven van Inclusief Groep (onze zogenaamde infrastructuur) in stand te houden.

Daarmee blijft een publieke infrastructuur behouden die grote voordelen biedt:

  • Een goede en ondersteunende werkomgeving voor mensen die nog vallen onder de Wet op de Sociale Werkvoorziening.
  • Een goede leeromgeving in deze werkbedrijven voor mensen die vallen onder de participatiewet; want werken leer je door te werken! En dat kan bij Inclusief Groep!
  • Een bufferfunctie voor mensen voor als het werken bij een ander bedrijf (tijdelijk) niet lukt, omdat er meer begeleiding nodig is of omdat het werk wegvalt. Daarmee voorkomen we dat mensen thuis komen te zitten, terugval in inkomen hebben en hun kansen op de arbeidsmarkt verkleinen.

Daar waar mogelijk richten wij ons op doorstroom en uitstroom naar de arbeidsmarkt, maar met een goed alternatief als dat (tijdelijk) niet lukt!

Ook bij ons is het goed om af en toe te evalueren; om te kijken wat wij beter kunnen doen. Maar wat we op de Noord-Veluwe heel goed gedaan hebben is er voor zorgen dat er een Werk- en Leerbedrijf is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben op hun route naar werk. Dat getuigd van visie en van besluitvaardigheid; gericht op economisch én sociaal én maatschappelijk rendement!

Meer informatie over Cedris: www.cedris.nl

Meer informatie over Divosa: www.divosa.nl

Meer informatie over G4 en G40: www.vng.nl/artikelen/netwerken-van-onze-leden

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment