uwoon

OLDEBROEK - Woningcorporatie UWOON heeft haar jaarstukken over 2018 gepubliceerd. De organisatie kijkt terug op een actief jaar waar nadrukkelijk aandacht was voor vernieuwing, bouwen en verbinding. In 2018 is ook het ambitieuze ondernemingsplan voor de periode 2019-2022 vastgesteld.

 Enkele resultaten

  • In 2018 heeft UWOON heeft 8.664 woningen in haar bezit, 511 woningen kregen een nieuwe bewoner.
  • Van de woningen vallen er 7.152 (82%) in de categorieën ‘betaalbaar’ of ‘goedkoop’: deze hebben een huur tot maximaal e 640,14 per maand.
  • Woningen zijn steeds duurzamer: de gemiddelde energie-index is verbeterd en ligt nu op 1,57.
  • Eind 2018 waren er bij 715 huurders zonnepanelen aangebracht.
  • Huurders geven UWOON het rapportcijfer 7,6 (KWH-meting).
  • Het aantal deelnemers aan het online UWOON Huurderspanel is ruim 800.

Woningvraag

De grote woningvraag blijft een punt van zorg. UWOON bestrijdt dit - naast reguliere bouw -met creatieve oplossingen zoals het realiseren van tijdelijke woningen en ‘verloten’ van woningen. In 2018 is 14% van de vrijgekomen huurwoningen

verloot om spoedzoekers een grotere kans te geven.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is een belangrijk thema. UWOON signaleert een toename van het aantal kwetsbare bewoners en het aantal mensen met onbegrepen gedrag. Uit het UWOON Huurderspanel (een doorlopend representatief onderzoek onder huurders) blijkt dat 30% van de huurders wel eens overlast ervaart. Deze ontwikkeling heeft de volle aandacht van UWOON. Verbinding en samenwerking met huurders en maatschappelijke organisaties is noodzakelijk, om samen tot nieuwe oplossingen te komen.

Vernieuwen, bouwen en verbinden

Het jaar 2018 stond bij UWOON in het teken van vernieuwen, bouwen en verbinden. Een goed voorbeeld hiervan is het co-creatieproces om samen met alle betrokkenen de toekomst van de wijk Tinnegieter (Harderwijk) te bepalen. Ook de Corporatieraad kreeg in 2018 een stevige impuls. In deze raad delen de leden ervaringen en verhalen uit de eigen leefomgeving. Steeds weer blijkt dat ‘onbekend onbemind maakt’ en dat het delen van kennis en informatie de beste basis is voor oplossingen.

Financieel gezond

De uitgaven en investeringen van UWOON lagen in 2018 hoger dan de inkomsten. De hogere uitgaven zijn toe te schrijven aan nieuwbouwplannen en investeringen in duurzaamheid en woningverbetering. De financiën op langere termijn blijven op orde, UWOON is financieel gezond. In samenwerking met huurders, gemeenten en andere partners blijft UWOON dan ook verdere stappen zetten naar duurzaam woonplezier.

 

Plannen 2019-2022
2018 was ook het jaar waarin plannen zijn gemaakt voor de periode 2019-2022. Deze zijn vastgelegd in het Ondernemingsplan Bestemming 2022. Basis voor dit plan zijn ruim 100 gesprekken die UWOON-medewerkers voerden bij huurders thuis. Maar ook input vanuit de Corporatieraad en vele belanghouders en partners zoals gemeenten, huurdersorganisaties en andere instanties vormen een belangrijke basis. Het resultaat is een ambitieus plan, een reis richting 2022, die UWOON samen met medewerkers, huurders en partners gaat maken.

Zowel de complete jaarstukken, als een compacte versie van het jaarstuk zijn te vinden op www.uwoon.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment