OLDEBROEK - De Stichting Waterrijke Veluwe heeft tot doel de bevordering en de stimulering van de (vrije)tijdseconomie op de Noord-Oost Veluwe, met name in de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Oldebroek. Daarbij staan thema's als natuur, ontspanning, cultuur en 'actief' centraal. De aanwezigheid van water in de vorm van bijvoorbeeld sprengen en beken, het Apeldoorns Kanaal, de IJssel, zandwinplassen en weteringen maakt de Noord-Oost Veluwe tot een uniek gebied.

De Stichting Waterrijke Veluwe wil watergebonden erfgoed beter te laten zien aan en laten ervaren door toeristen en recreanten op de Noord-oost Veluwe. Een middel daarvoor is het realiseren van zogenaamde waterbelevingsplekken. Een waterbelevingsplek is een plek waar spelenderwijs kennis gemaakt kan worden met allerlei facetten van water in relatie tot het cultuurlandschap op de Noord- oost Veluwe. Dit kan in de vorm van speeltoestellen, maar ook door plekken te realiseren waar kinderen letterlijk tot de enkels in het water staan en op een natuurlijke wijze in aanraking komen met water.

Waar de waterbelevingsplekken komen is nog niet bekend. Daarom wordt als eerste stap om te komen tot deze waterbelevingsplekken, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In het haalbaarheidsonderzoek worden technische, financiële en ruimtelijke randvoorwaarden van potentiele locaties in beeld gebracht. Recent gaf voorzitter Freek Monster van de Stichting Waterrijke Veluwe opdracht aan Cultuurland Advies uit Wapenveld om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het is de bedoeling dat het onderzoek eind dit jaar is afgerond. Het resultaat is een overzicht van locaties waar een waterbelevingsplek gerealiseerd kan worden, voorzien van een ontwerp, een kostenbegroting en een vergunningencheck.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Gelderland en de Ir. R.R. van der Zeestichting. De Van der Zeestichting heeft tot doel om de werkgelegenheid op de Noord-Veluwe te vergroten. Waterbelevingsplekken geven een impuls aan recreatie en toerisme in het gebied en dragen op deze manier bij aan werkgelegenheid.

Heeft u ideeën over plekken waar een waterbelevingsplek kan worden gerealiseerd? Neem dan gerust contact op met Thom Melenhorst van Cultuurland Advies (melenhorst@cultuurland.com). Dan wordt ook onderzocht of uw locatie geschikt is.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment