Wat waar is mogen de burgers zelf uitzoeken. Dat is natuurlijk zorgelijk. Overheden schieten vaak flink tekort in eerlijke voorlichting en wapperen met onderzoeken en rapporten van de windlobbyisten, die meestal door de overheid worden gesteund of betaald.

Neem bijvoorbeeld het verhaal over de CO2 reductie. Ik vertel geen nieuws dat er pieken en dalen zijn in windkracht. Windvlagen worden afgewisseld met windstiltes.

Door de op- en neergaande windenergie komen de fossiele energiebedrijven en de netbeheerder in de problemen. De elektrische energiebedrijven moeten de productie continu afstemmen op de stroomafname van de gebruikers. De pieken en dalen van het stroomgebruik kunnen goed worden berekend. Echter de pieken en dalen van de windenergie zijn moeilijk in te schatten. Bij optredende tekorten of overschotten moet onmiddellijk maatregelen worden genomen om de productie te verhogen of te verlagen. Dit bewaken heet balanceren en moet voorkomen dat wij in het donker komen te zitten. De windmolens leveren dus geen vraaggestuurde stroom en de windenergie moet altijd worden afgenomen. Daarentegen moeten de fossiele energie producenten altijd klaar staan om de productie te kunnen overnemen. Opslaan van de energie is niet mogelijk.

Het op- en afschakelen van de stroomproductie kost veel geld en energie. We kunnen dit vergelijken met het energiegebruik van een auto in de stad. Dit proces gaat gepaard met een flinke verhoging van de CO2 uitstoot. Als een kolencentrale dit moet uitvoeren dan wordt de behaalde CO2 reductie door de windenergie bijna genivelleerd. Gascentrales kunnen dit veel goedkoper, maar het gas is duur en de kolen ( of de emissierechten) zijn goedkoop.

De kosten van het balanceren en het netbeheer worden niet toegerekend aan de windenergie, waardoor een vertekend beeld ontstaat van het rendement.

In Noord-Duitsland staan veel windmolens. Daar zijn al grote problemen ontstaan met de balancering. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de omliggende landen om elkaar te helpen met dit probleem. Maar in Nederland moeten nog heel veel windmolens worden bijgeplaatst. We zijn nog niet op de helft.

De propagandisten van windmolens maken graag reclame door te vermelden hoeveel huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Ze vertellen niet dat het huishoudelijk gebruik slechts 2,7 % bedraagt van de totale energievraag in Nederland.

Het gebruik van het gevaarlijke neodymium in de magneten van de windmolens wordt stelselmatig gebagatelliseerd. Er wordt niet verteld hoe ontzaglijk veel kilo’s aan magneten worden ingebouwd. Als antwoord krijg je te horen dat dit materiaal ook voorkomt in je mobieltje.

Ingezonden door dhr. Evert Dickhof

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment