buurt

Buurtbemiddeling is de 1e hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Door Hettie Schoonhoven, coördinator

OLDEBROEK - Buurtbemiddeling is een populair hulpmiddel bij burenruzies. Het aantal meldingen van burenoverlast bij bemiddelaars is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het succes bedreigt zelfs het budget. Het afgelopen jaar startten 47 gemeenten met buurtbemiddeling. Daarmee zou inmiddels in 301 van de 355 gemeenten via deze methode worden bemiddeld bij problemen tussen buren, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).Het CCV adviseert bij de start en uitvoering van projecten buurtbemiddeling en heeft de aanpak in beheer. Meer informatie: hetccv.nl/buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling kan worden ingezet bij pesterijen, problemen in de buitenruimte, bijvoorbeeld veroorzaakt door verkeerd geplaatste schuttingen, parkeerproblemen, geluidsoverlast, overhangend groen.  Drie op de tien inwoners hebben weleens overlast door buurtbewoners. Toch is niet alle overlast ernstig genoeg om bijvoorbeeld de politie of een woningcorporatie in te schakelen. Bij beginnende conflicten, kan buurtbemiddeling worden ingezet.

Meer meldingen

Met name de al langer bestaande organisaties buurtbemiddeling zien de meldingen toenemen. Dit leidt niet alleen tot meer werk(druk) aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. Er zullen meer bemiddelaars moeten worden aangetrokken. Ook zullen bemiddelaars moeten worden opgeleid om wachtlijsten te voorkomen. Met als gevaar dat als buren niet op tijd hun verhaal kunnen doen, burenruzies sneller escaleren. Hierdoor worden de kosten voor de samenleving hoger. Terwijl buurtbemiddeling beide kan voorkomen.

Win-win situatie met buurtbemiddeling

De meeste gemeenten en woningcorporaties investeren in deze 1e hulp bij burenproblemen. In totaal bieden 8 van de 10 gemeenten nu buurtbemiddeling aan. Inwoners met burenproblemen kunnen zelf – en kosteloos – naar buurtbemiddeling stappen. Goed opgeleide, deskundige buurtbemiddelaars gaan met beide buren in gesprek. Daardoor hebben gemeente, politie en woningcorporaties de handen vrij om zaken met complexe woonoverlast op te pakken, waarbij in sommige gevallen ook Buurtbemiddeling aansluit. Een uitstekende win-win situatie.

Duurzaam blijven investeren

Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek: “Tijdens een bemiddelingsgesprek zoeken de buren naar oplossingen voor de ervaren problemen. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. Dat laatste is misschien nog wel belangrijker dan je gelijk krijgen bij een rechter. Ga je voor gelijk of voor geluk? Ruim 7 van de 10 aangemelde zaken worden naar tevredenheid van bewoners opgelost.”

Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek

Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek is een samenwerking tussen de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen en de politie. Getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars gaan in gesprek met de verschillende buren om het probleem op een laagdrempelige manier in een vroeg stadium aan te pakken. Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek werkt volgens de methode van het CCV en maar liefst ruim tweederde van de conflicten wordt op deze manier opgelost. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Meer informatie: www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl. Ook kunnen bewoners voor adviezen en tips terecht op www.problemenmetjeburen.nl.

Ook vrijwilliger worden

Kom je uit Nunspeet, Elburg of Oldebroek en je kunt goed luisteren, vragen stellen en heb je een positieve en een optimistische benadering naar mensen. Dring jij je eigen normen en waarden niet op. Je laat je niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag. Je staat open voor mensen en je kunt goed samenwerken. Kom dan ons team versterken.

Buurtbemiddeling biedt de nieuwe vrijwilligers een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het dorp, een professionele training conflictbemiddeling waar je altijd wat aan hebt, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder biedt Buurtbemiddeling begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie. Interesse? Mail dan naar buurtbemiddeling@nunspeet.nl

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij Hettie Schoonhoven, coördinator, telefoonnummer 0341 259 433.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment