D45ztGUXoAAzcgQ

OLDEBROEK - De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe raadsleden die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor inwoners die extra hulp en aandacht nodig hebben.OLDEBROEK - De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe raadsleden die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor inwoners die extra hulp en aandacht nodig hebben. Bent u bekend met de inwoners van de gemeente Oldebroek? Woont u in deze gemeente of in een van de omliggende gemeenten? Heeft u een brede belangstelling en kennis van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en (Arbeids)participatie? Dan is de adviesraad op zoek naar u.De Adviesraad bestaat uit maximaal dertien vrijwilligers uit de gemeente of regio Oldebroek met hart voor de samenleving en bijzondere kennis van de belangen van (groepen) inwoners.


De Adviesraad Sociaal Domein komt ongeveer zeven keer per jaar samen en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de thema’s welzijn en zorg, Wmo, jeugd en arbeidsparticipatie. De adviesraad denkt in een vroeg stadium mee over de plannen van de gemeente. Het afgelopen jaar zijn er meerdere officiële adviezen uitgegeven, bijvoorbeeld over het nieuwe beleidsplan sociaal domein. Ieder raadslid heeft zijn/haar eigen werkveld.

Gezocht worden nieuwe raadsleden voor de portefeuilles Wmo, Jeugdzorg en (Arbeids)participatie. Wij stellen het op prijs dat raadsleden enige bekendheid hebben met het onderhouden van netwerken en contacten kunnen leggen met de achterban. Binnen de portefeuille Jeugd zoeken wij tevens mensen die op termijn de rol “trekker” van de portefeuillehouder kunnen zijn.

Interesse? Mail (voor meer informatie) naar info@adviesraadoldebroek.nl en kijk op www.adviesraadoldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment