waterschapvv

ELBURG - Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben onlangs het voorkeursalternatief voor de Noordelijke Randmeerdijk vastgesteld. Op 18 maart organiseren de waterschappen een inloopavond in Elburg waar alle belangstellenden van harte welkom zijn om het voorkeursalternatief te bekijken en vragen te stellen. Het voorkeursalternatief beschrijft op hoofdlijnen hoe de dijk verbeterd wordt om te voldoen aan de landelijke normen voor waterveiligheid. De afgelopen twee jaar is een verkenning uitgevoerd om een oplossing te zoeken voor de geconstateerde veiligheidsopgave. Tijdens de verkenning is deze opgave aanzienlijk aangescherpt door het toepassen van nieuwe kennis. Dit heeft er voor gezorgd dat er uiteindelijk slechts 1 km dijk en 10 kunstwerken verbeterd worden.

De dijk moet op drie locaties verbeterd worden, namelijk ter plekke van het Havendijkje (Elburg), langs de Zomerdijk en bij de Gelderse Sluis (Kampen). De direct betrokkenen hebben meegedacht bij het zoeken naar het voorkeursalternatief voor deze locaties.

Praktische informatie inloopavond

De inloopavond vindt plaats op maandagavond 18 maart. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het Kulturhus ’t Huiken, Lange Wijden 33 te Elburg.

Op de projectpagina kan je ook lezen hoe je op het voorkeursalternatief kan reageren als je niet in de gelegenheid bent om naar de inloopavond te komen. Je kan tot en met vrijdag 5 april 2019 reageren op het voorkeursalternatief.

Doorkijkje hoe verder

De komende periode bereiden de beide waterschappen de planuitwerking voor. In deze fase worden onder andere de details van de oplossing nader uitgewerkt en vergunningen aangevraagd en de realisatiefase voorbereid. De verwachting is dat een uitgewerkt projectplan in het voorjaar van 2020 vastgesteld kan worden. Daarna gaat de uitvoering van start. De waterschappen verwachten de werkzaamheden in het najaar van 2021 af te ronden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment