noot

OLDEBROEK - Donderdag 9 november is tijdens de raadsvergadering over de begroting van  2019 in Oldebroek duidelijk geworden dat er geen steun meer komt voor muziekonderwijs in Oldebroek. In het seizoen 2013-2014 is de toenmalige streekmuziekschool failliet gegaan waardoor de faciliteiten voor muziekonderwijs definitief waren verdwenen. Concordia heeft destijds het initiatief genomen om een eigen stichting op te richten die de taak kreeg haar leerlingen van muziekonderwijs te voorzien. Ineens kregen zij maar liefst 40 leerlingen waarvoor ze muziekonderwijs moesten organiseren en faciliteren.


SMO heeft in 2014  overleg gehad met de muziekvereniging Concordia en de gemeente Oldebroek. Beide hebben een bijdrage in de kosten gedaan zodat het lesgeld op een aanvaardbaar niveau kon blijven. Destijds heeft de gemeente aangegeven dat het een tijdelijke maatregel betreft. De overleggen die daarop volgden hebben ertoe geleid dat de 4 muziekverenigingen besprekingen zijn gestart om te werken naar een kunst en cultuurnota welke niet alleen muziekonderwijs zou omvatten. Tot onze opluchting hebben de gesprekken met alle fracties (behalve de VVD omdat op voorhand hun mening al duidelijk is wb kunst en cultuur) ertoe geleid dat deze een positieve opstelling in gingen nemen. Aangevoerd door wethouder Bob Bergkamp is aangedrongen om te onderzoeken of een verlenging van de tijdelijke maatregel mogelijk was.

Maar tijdens de raadsvergadering heeft tot onze grote verbazing de grootste fractie geen goedkeuring gegeven, dit ondanks hun positieve uitspraken in de verkiezingsperiode. In een reactie geeft deze fractie aan zich positief op te willen stellen maar conclusie is dat veel kinderen in de toekomst geen muziekonderwijs kunnen volgen.. Als geen andere weet de politiek dat een voorstel, in ontwikkeling, minsten 1,5 jaar kost wil het tot een definitief iets komen.

SMO word nu gedwongen om met haar 40 leerlingen het Kulturhus te verlaten omdat een besparing in huisvesting de belangrijkste optie is. De samenwerking met Kulturhus is fantastisch maar zij zijn gebonden aan vaste huurprijzen. Ongetwijfeld word de rekening van het verschil in huuropbrengst dan weer bij de gemeente gelegd omdat destijds het Kulturhus ook ontwikkeld is voor de huisvesting van muziekonderwijs. Nu worden, door het verlaten van de Talter, de activiteiten daar uitgehold en komen ruimtes leeg te staan.

Het is bovendien onvermijdelijk dat de lesgelden worden verhoogd en daarmee verdwijnt het aanbod aan kunst en cultuur nog meer in gemeente Oldebroek. Een leerlingenstop is werkelijk desastreus maar is bijna onvermijdelijk. Wat zou het mooi zijn dat jongelui zich kunnen ontwikkelen in kunst en cultuur met daarbij muziek. Niet iedereen heeft interesse of is niet in staat zich in sport te ontwikkelen.

SMO is er van overtuigd dat ze een bijdrage kan leveren aan de vorming van onze jeugd in Oldebroek. Maar door een deel van de politiek wordt deze mening niet gedeeld gezien de reactie van de raad. Dit terwijl omliggende gemeentes wel mogelijkheden hebben gecreëerd om muziekonderwijs mogelijk te maken !

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment