IMG 20181026 162016

NOORDEINDE - We schrijven 18 Juni 2018. Een bijeenkomst in het Noorderhuukien te Noordeinde met mensen van de gemeente Oldebroek en een 20 tal Noorders. Het onderwerp: “Ingredienten voor een betere leefomgeving”. Tijdens het na-borrelen vertelden een aantal raadsleden dat “het vaargeultje” nog een stoffig agendapunt was bij de raadsvergadering. Vervolgens vroeg de gemeente de Noorders eens na te denken  over een vaargeultje/aanlegplaats bij de Gelderse sluis. Hiervoor zou dan met enige spoed een plan voor gemaakt moeten worden in verband met subsidiemogelijkheden.

Fotoreportage

In het verleden is tijdens een vergadering van gemeente Kampen/Provincie Overijssel over de ontwikkeling van de Bypass/Revediep door het toenmalige BGN bestuur geopperd dat er behoefte was aan een dergelijke ontsluiting. Bij deze vergadering in dorpshuis het Noorderhuukien was ook de gemeente Oldebroek aanwezig.  Dus werd dit bestaande plan een nieuw leven ingeblazen.

Slagvaardig als de Noorders zijn was er 4 dagen na de bijeenkomst al een werkgroep opgezet uit een gemengd gezelschap met ieder hun eigen kwaliteiten.

De locatie Gelderse Sluis is van oudsher een plek waar de mensen uit het dorp zwemmen, vissen en langswandelen tijdens het “rondje sluis”. Deze mooie locatie is bij uitstek de plek voor een haventje en een bevaarbare geul. De laatste jaren is het waterpeil in het Drontenmeer dusdanig gezakt dat het  tijdens de zomerperiode een uitdaging is om met een bootje de overkant/strand/vaargeul van het Drontenmeer te bereiken.

Van oudsher zijn de inwoners  enorm verbonden met het prachtige stukje natuur dat het scheidt met de provincie Flevoland en het is dus ook logisch dat de Noorders zich ervoor inzetten om hiervan te kunnen blijven genieten. Dit niet alleen voor de huidige, maar zeker ook voor de toekomstige generatie de basisschool herbergt 20% van de  bevolking).

Het voorlopige plan is het aanleggen van een haventje/aanlegplek voor een 20 tal kleine bootjes (punters/roeibootjes en kano’s) met aansluitend een 15 meter breed vaargeultje (ca. 1,5 meter diep) welke verbonden moet worden met de bestaande vaargeul aan de kant van Dronten. Ook een aantal kleine vissteigers waarvan 1 rolstoelvriendelijk zitten in het voorlopige plan. De doelstelling is wel om het uitzicht, rust en het karakter van dit landschap te behouden. Het unieke van dit plan is dat het uitgevoerd gaat worden voor en door de inwoners van Noordeinde en Kerkdorp. Ook het beheer, onderhoud  en exploitatie zal in eigen beheer blijven.

Werkgroep Noorderhaven:  'We verwachten dat dit in combinatie met de nieuw aangelegde fietspaden, wandelroutes en de 2 rustpunten een boost zal geven aan het toch al populaire gebied voor de toeristische sector. De foto (inzet)  genomen op vrijdag 26 oktober  laat het gebied zien tijdens een door de werkgroep genomen initiatief om de mensen van de gemeente Oldebroek op deze locatie in te lichten over de plannen. Zo menen we te kunnen laten zien wat dit stukje Noordeinde voor ons betekend en hoe we de gemeente Oldebroek weer een stukje mooier kunnen maken. Al met al een prachtig burgerinitiatief  wat volgens ons perfect aansluit bij het beleid van de gemeente “Oldebroek voor mekaar'.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment