provincie

Wat doet de provincie Gelderland in 2019 en hoeveel mag het kosten? De Statencommissies bespreken het begrotingsvoorstel van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) op 31 oktober 2018. Vanwege de verkiezingen op 20 maart 2019 is dit het laatste begrotingsvoorstel van deze Statenperiode. Als je alle lasten (uitgaven) van de baten (inkomsten) aftrekt, houdt de provincie structureel €2 miljoen over. Inkomsten en Uitgaven

De structurele inkomsten bestaan uit de opbrengsten van de opcenten motorrijtuigenbelasting en geld uit het provinciefonds. De structurele kosten worden gedekt (betaald) met de structurele inkomsten. De geplande uitgaven voor 2019, €729 miljoen, vallen hoger uit dan de 2 voorgaande jaren. Dat komt omdat GS de prestatielevering, dat kan zijn de levering van een goed of dienst of de uitbetaling van een subsidie, in 2019 verwacht.De verdeling van de €729 miljoen over de verschillende taken van de provincie ziet er ongeveer zo uit:

  • wegen en openbaar vervoer: €279,6 miljoen
  • economie: €45 miljoen
  • ruimte en water: €47,3 miljoen
  • vitaal platteland en natuur: €100,6 miljoen
  • milieu, energie, en klimaat: €43,8 miljoen
  • cultuur en erfgoed: €40,9 miljoen
  • openbaar bestuur: €5,7 miljoen
  • kosten voor de provinciale organisatie: €158 miljoen

Langdurig investeren in klimaat
GS hebben diverse moties die PS hebben aangenomen verwerkt in de Begroting 2019. Met het Initiatiefvoorstel Klimaat en de motie Langjarig investeren hebben PS Klimaat uitdrukkelijk op de agenda gezet. Doel is de uitstoot van broeikasgassen in Gelderland met minimaal 55% te verlagen ten opzichte 1990. GS stelt voor om tot en met 2029 € 330 miljoen te gebruiken voor de uitwerking van motie. GS zetten de opbrengsten van het provinciaal spaargeld hiervoor in. Provinciale Staten besluiten op 14 november 2018 over de Begroting 2019.Inspreken bij commissies

Iedereen kan gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij een van de Statencommissies. De uiterste aanmelddatum voor inspreken bij de eerstvolgende commissievergadering is 29 oktober 2018 vóór 12.00 uur via griffie@gelderland.nl.  

De Statencommissies vergaderen op 31 oktober 2018 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda's, met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie. 

De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via Statenlive (gelderland.nl/statenlive). De audio-opnamen blijven beschikbaar ook na de vergadering. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment