sproeien weilanden

REGIO - Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe wordt niet door iedereen nageleefd. Op plekken waar dit niet mag wordt toch oppervlaktewater gebruikt voor het beregenen van gewassen, dat constateert Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap gaat daarom strenger optreden.

De afkondiging van het verbod op 2 juli diende in eerste instantie als waarschuwing, er werden tot nu toe geen boetes uitgedeeld. Frans ter Maten, heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Het verbod is inmiddels bijna twee weken van kracht en dermate in het nieuws geweest dat we er vanuit gaan dat het nu bij iedereen bekend is.’ Dat is dan ook de reden dat het waterschap vanaf vandaag strenger optreedt en boetes uitschrijft wanneer er een overtreding wordt geconstateerd.

Onttrekkingsverbod
Begin deze maand besloot het waterschap vanwege de extreme droogte voor een groot deel van het werkgebied een verbod in te stellen voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat dit water niet gebruikt mag worden om bijvoorbeeld akkers en weilanden te besproeien. De belangrijkste reden voor het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is de onherstelbare schade aan de natuur die kan optreden. Door de aanhoudende droogte slinkt het waterpeil in  sloten, beken en kanalen, waardoor (bijzondere) dieren en organismen in het water moeilijk kunnen overleven. ‘Wanneer mensen daar ook nog eens water uit wegpompen is de kans op sterfte erg groot. Dat willen we voorkomen, want schade aan de natuur is niet zomaar hersteld. Dat is een proces van maanden misschien wel jaren’, aldus Ter Maten. Het onttrekkingsverbod geldt in principe voor 10 weken en duurt daarmee tot in ieder geval september. Het betreft gebieden die geheel afhankelijk zijn van regenval en kwelwater en voor het Apeldoorns Kanaal. Voor gebieden waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren geldt het verbod niet.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment