968883 511490785589338 733247168 n

ZWOLLE - De patiënt centraal, het klinkt zo gemakkelijk en logisch. Maar het kan altijd beter en daar heeft Isala in 2017 veel energie in gestoken. Met resultaat, want uit ons imago-onderzoek blijkt dat patiënten Isala betrouwbaar vinden en de zorg veilig. Wanneer je als ziekenhuis beter luistert naar wat je patiënten echt belangrijk vinden, kun je de zorg beter aansluiten op zijn of haar wensen. Wat is de thuissituatie? En weegt het resultaat van een behandeling op tegen de bijwerkingen? Door patiënten te vragen wat voor hen belangrijk is en in plaatst van een behandeling voor te schrijven, een behandeling voor te stellen… verbeteren wij de zorg. Want wat blijkt, patiënten zijn dan meer therapietrouw. Voormalig kinderarts Paul Brand deed hier onderzoek naar bij astmapatiënten. Maar beslissen de Isala-artsen al samen met de patiënt en hoe doen zij dit dan? Hebben de dokters hier nog ondersteuning bij nodig? Dat gaat Isala het komende jaar onderzoeken én doen.

Zorg op de juiste plek
In gesprekken met patiënten komt het iedere keer weer naar voren: zorg het liefst dichtbij. Thuis, bij de huisarts en anders in het ziekenhuis om de hoek. Soms kun je patiënten prima thuis opvangen in plaats van in het ziekenhuis. In 2017 startte Isala met thuiszorgorganisaties, huisartsen en ambulancedienst een pilot om kwetsbare ouderen in de thuissituatie op te vangen. Hoe? Door thuiszorgmedewerkers die in de weekenden en avonduren standby staan en die door arts of ambulance ingeschakeld kunnen worden. De verpleegkundige bezoekt de oudere thuis, biedt daar de zorg die nodig is. Een ziekenhuisopname blijkt dan vaak niet nodig.

Eén ziekenhuisorganisatie
Sinds de fusie tussen Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis 1 januari 2017 een feit is, zijn er twee ziekenhuislocaties. Sommige behandelingen gingen naar het ziekenhuis in Meppel, ook het Retinacentrum en het Liesbreukcentrum gingen naar deze locatie, andere ingrepen worden alleen in Zwolle gedaan. In Meppel komt steeds meer de nadruk te liggen op aandoedingen die vaak voorkomen maar minder complex zijn. Isala Zwolle staat naast basiszorg ook garant voor traumaopvang en topklinische zorg. Isala Zwolle en Isala Meppel als ziekenhuislocaties, en Heerde (geopend in 2017), Kampen en Steenwijk als buitenpoliklinieken zijn samen één ziekenhuisorganisatie. Overal dezelfde kwaliteit. Zo haalde locatie Meppel vorig jaar zomer de JCI-accreditatie.

Zorg in de toekomst
Hoe gaat de zorg in de toekomst eruit zien? Connected care gaat een steeds belangrijker plek innemen. Dit jaar start de afdeling Maag-, Darm- en Leverchirurgie met een app voor patiënten met Crohn en ulcerosa. In 2017 startte al een pilot voor COPD-patiënten. De reacties zijn positief. Het scheelt patiënten veel ritjes naar het ziekenhuis en toch is het contact intensiever en dat verbetert de kwaliteit van zorg. In de toekomst staat er ook een nieuw ziekenhuis in Meppel. Met de bouw houdt Isala rekening met de groei van digitale zorg op afstand. Naast goede WIFI-verbindingen, bijvoorbeeld minder spreekkamers maar juist meer ruimten voor faciliteiten voor contact op afstand.

Jaarrekening 2017
Isala heeft het jaar 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 4,1 mln. Dit resultaat is iets hoger dan beoogd in de begroting. In het najaar van 2017 stond Isala financieel onder druk, maar heeft dat weten om te buigen naar een positief resultaat bij afsluiting van het boekjaar. Ruim € 3 mln. van dit resultaat is afkomstig uit incidentele opbrengsten. Het structurele resultaat vraagt onverminderd om extra aandacht.
De zorg wordt steeds kapitaalintensiever. De komende jaren is verbetering van het structurele resultaat essentieel in verband met een omvangrijk en noodzakelijk investeringsprogramma van vele tientallen miljoenen. Belangrijke onderwerpen in dit programma zijn de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier, de nieuwbouw in Meppel en het in stand houden en continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten. Stijging van het volume van gecontracteerde zorg lijkt nauwelijks te verwachten. Daarom blijft Isala's uitdaging de kosten te verlagen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment