OLDEBROEK - Op 8 mei jl. hebben de logopedisten werkzaam binnen de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Elburg, Epe en Zeewolde een samenwerkingsverband opgericht: Logopedie Samen Passend. Logopedie Samen Passend biedt in het kader van het Passend Onderwijs in de regio Harderwijk (samenwerkingsverband P02509) een dekkend aanbod bij problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor, lezen, spellen en communiceren. Deze ondersteuning wordt thuisnabij gegeven, is afgestemd op de behoefte van het kind en toegankelijk voor elk kind en zijn omgeving, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

Passend onderwijs staat voor goede zorg aan leerlingen die extra steun nodig hebben. Vanuit het logopedisch perspectief bestaat deze extra steun uit het investeren in de taalontwikkeling en in de communicatieve interactie van leerlingen met leerkrachten en hun ouders/verzorgers.

Op grond van de zorgplicht zullen scholen straks voldoen aan ondersteuningsplannen, deskundigheid garanderen van docenten en ouders betrekken bij de school.

Logopedie Samen Passend kan ingezet worden bij: het signaleren van spraaktaalproblemen; het opstellen en uitvoeren van beoordelingscriteria voor de taalontwikkeling in verband met doorverwijzing naar het speciaal onderwijs; het versterken van de onderlinge communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders; het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van de communicatieve interactie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment