museum

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek wil het Boerderijmuseum niet kwijt. Tijdens de donderdag gehouden raadsvergadering is besloten dat het museum in ieder geval tot en met 2015 verzekerd is van subsidie. Ook heeft de raad beslist dat het Boerderijmuseum uiterlijk 31 mei 2015 een businessplan in moet dienen bij de gemeente. Als uit het businessplan blijkt dat het Boerderijmuseum niet zonder structurele financiële steun van de gemeente kan komt het Boerderijmuseum opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.

Dat is de uitkomst van een moeizaam verlopen raadsvergadering over wel of niet subsidie verlenen aan het Boerderijmuseum. Het collegevoorstel was om in ieder geval de jaren 2015 en 2016 met subsidie veilig te stellen. Portefeuillehouder wethouder Liesbeth Vos (ChristenUnie) verdedigde het collegevoorstel met verve. In eerste instantie kreeg ze daarbij de wind in de rug van de coalitiepartners SGP, ChristenUnie en ABO. De VVD, PvdA en CDA pleitten voor subsidie t/m 2015 en eind mei 2015 een businessplan indienen. Na meerdere ingediende moties en schorsingen werd uiteindelijk het in de eerste alinea genoemde voorstel met alleen de ABO tegen aangenomen.

De raadsvergadering begon ludiek. Jan van Ommen, bestuurslid PR van het Boerderijmuseum, bood burgemeester Adriaan Hoogendoorn een sleutel aan waarmee de eerste burger van de gemeente Oldebroek, bij een negatief besluit, het Boerderijmuseum kon sluiten. Van Ommen werd daarbij op de publieke tribune gesteund door een groot aantal vrijwilligers in klederdracht. Burgemeester Hoogendoorn reageerde positief en zei dat de gemeente Oldebroek het Boerderijmuseum niet in de steek zal laten.

Het uitzitten van de raadsvergadering werd door het indienen van moties en schorsingen een hele zit voor de vrijwilligers van het museum. Uiteindelijk gingen ze toch met een goed gevoel naar huis met de zekerheid dat de gemeenteraad van Oldebroek het Boerderijmuseum koestert en serieus wil bekijken hoe het museum bewaard kan blijven voor Oldebroekhoog

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment