rood

ELBURG/OLDEBROEK - Het Rode Kruis Elburg en Oldebroek heeft in de afgelopen 70 jaar hulp verleend aan vele duizenden inwoners in Oldebroek en Elburg. Op 11 oktober wordt het jubileum in Oldebroek gevierd met een feestelijk programma vol activiteiten voor jong en oud. De afdeling blikt dan terug met een historische expositie en reünie. En kijkt vooruit met actuele informatie over nieuwe activiteiten in 2015.

Het doel van de afdeling is anno 2014 onveranderd. Dat is: hulp verlenen bij rampen, oorlogen en publieksevenementen. En mensen weerbaar maken tegen risico’s en noodsituaties.

Oprichting

Op 1 oktober 1944 werd de “Afdeling Elburg en omstreken van het Nederlandsche Roode Kruis”, Kring Gelderland opgericht. De afdeling omvatte de gemeenten Elburg, Doornspijk en Oldebroek. Later (in 1956) is er sprake van onderafdelingen in Elburg, ’t Harde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep. In 1979 wordt het de Afdeling Elburg en Oldebroek. De oprichting van de afdeling Elburg en omstreken was na de Slag om Arnhem. De Arnhemse afdeling verleende noodhulp o.a. in de vorm van evacuatie van inwoners van Arnhem.

De oprichting van het Nederlandsche Roode Kruis was in 1867. Koning Willem III tekende op Paleis Het Loo een Koninklijk Besluit met de tekst: "Er zal zijn eene Nederlandsche Vereeniging zijn tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is." Dit maakt de oprichting van het Rode Kruis in Nederland mogelijk. En vervolgens de oprichting van plaatselijke afdelingen zoals in Elburg en omstreken.

Doel

In de statuten lezen we over het doel van de afdeling:

“Hulp verlenen aan zieken en gewonden, zowel in tijd van vrede als in tijd van oorlog. De afdeling tracht dat doel te bereiken door reeds in tijd van vrede bijeenkomsten te houden, de behoeften te leren kennen van de geneeskundige dienst bij leger en vloot en in verband daarmee zich op de hoogte te stellen van gewenste verbeteringen in de middelen van vervoer en verpleging van gewonden en zieken, burgers en militairen”. Daarnaast, door zich te verzekeren van de medewerking van verpleegkundigen. En door opleidingen te organiseren, “voor vrouwelijke personen als hulpverlener bij rampen, oorlogen en andere bijzondere gebeurtenissen”.

Verder beschikt de afdeling over een eigen magazijn met bedden, vervoer- en transportmiddelen en verpleegmiddelen. En zamelt zij geld in om dit alles te bekostigen.

Er is sprake van o.a. een colonne die regelmatig rampenoefeningen houdt en EHBO-cursussen organiseert, Welfare- werk, een Jeugd Rode Kruis voor de eerste hulp verlening, rayonleiders die de jaarlijkse collecte organiseren en tientallen vrijwilligers, die het (bestuurs) werk aansturen en uitvoeren.

Besturen, vrijwilligers en leden

Het bestuur van de afdeling werd vaak gevormd door burgemeesters als voorzitter. In het archief komen we de namen tegen van o.a. de burgemeesters Folkerts, Bode, V.d. Poll. Maar er is ook weleens een arts voorzitter, zoals: dokter Gualtherie van Weezel. En ook wel eens een vrouw, in de verslagen van 1946- 1948 komen we de naam tegen van mej. F.H. Voorhorst te Elburg. Colonne- commandanten zijn altijd (huis)artsen, zoals de heren V.d. Hurk, Minderhout, De Vries. Ook maken verpleegkundigen deel uit van het bestuur, militairen en ambtenaren. Aftredend voorzitter Menno Broekema uit Nunspeet is oud-militair, evenals zijn directe voorgangers Van Apeldoorn en De Berg. De overige bestuursleden in 2014 zijn: Ria van Boven (noodhulp-/eerste hulp bij evenementen), Marco Maasen (vrijwilligersmanagement en opleidingen), Ria Wieldraaijer (zelfredzaamheid/eerste hulp), Ans de Vries (bijzondere vakanties) en Anton Koning (penningmeester). Motor van de contact -en netwerkactiviteiten zoals de telefooncirkel is al jarenlang mevrouw Miep van Enk.

De afdeling Elburg en omstreken telde in 1957 in totaal 543 leden, in 2014 zijn dat er 250. De leden maken het samen met de 80 (jonge) vrijwilligers mogelijk dat het Rode Kruis actief blijft in en voor de samenleving. Ook de jaarlijkse collecte draagt daaraan bij. Deze brengt in 2014 in totaal € 10.696 op.

Activiteiten

Anno 2014 zet het de afdeling Elburg en Oldebroek in op de eerste hulpverlening, EHBO-opleidingen en zelfredzaamheid van de inwoners. Oudere, zieke en andere kwetsbare inwoners in de gemeenten Elburg en Oldebroek die willen blijven meedoen in de samenleving, vinden het Rode Kruis aan hun zijde. De afdeling Elburg en Oldebroek biedt hen de juiste ondersteuning op de juiste plek.

Jubileumfeest

Op zaterdag 11 oktober is een ieder welkom in en rond het Rode Kruisgebouw aan de Van Sytzamalaan in Oldebroek, van 13.00 tot 16.00 uur. Voor de jeugd is er o.a. een springkussen en stormbaan, men kan de ambulance bezichtigen en historische voertuigen, er is een rad van avontuur met mooie prijzen, een eerste hulp- post met AED reanimatie en informatie over de opleidingen, een pannenkoekenverkoop ten bate van kinderen van de Voedselbank, een welfare shop enz. En ’s avonds is er een reünie voor de vele(oud) vrijwilligers. Meer informatie vindt u op de website: www.nrkeo.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment