Grachtartikelfoto2Aanleg fietspad langs Geldersche Gracht volgend jaar gepland

tekst en beeld: Maarten van Gemert

OLDEBROEK - Zoals nu de bedoeling is, komt er binnen anderhalf jaar een fietspad daar waar nu de Grachtenweg abrupt overgaat in gras. Tot de Jan van der Vloetbrug verderop legde gemeente Kampen vanaf de Leidijk een fietspad aan maar dat wordt niet vervolgd in Oldebroek. Bij de nieuw aangelegde brug gaat het grondgebied over van gemeente Kampen in gemeente Oldebroek door de Geldersche Gracht die de grens vormt. Na onze vorige berichtgeving is er overleg geweest tussen beide gemeenten maar Oldebroek wacht op Kampen.

 Overleg tussen wethouders

Mede geïnitieerd door Streekbelangen Kamperveen zijn in 2013 nieuwe fiets- en wandelroutes  aangelegd rond Zuideinde. Het nieuwe Kamper fietspad van de Leidijk naar de Geldersche Gracht wordt niet vervolgd na de nieuwe brug. Het water, van oorsprong een afwateringskanaal voor de Oldebroeker polder, vormt de grens tussen de gemeentes, de provincies en de waterschappen. Na aandacht in de media, waaronder Locourant en Kamper Nieuws, kwam er overleg op gang. Dat zou al op de agenda hebben gestaan. Wethouders Groot (gem. Oldebroek) en Meijering (gem. Kampen) hebben een ”prettig overleg” gehad volgens Geert Meijering. Een versnelling van de aanleg zit er echter niet in. De gemeenteraad van Oldebroek heeft bepaald dat het fietspad van de Grachtenweg naar de Jan van der Vloetbrug met cofinanciering gerealiseerd moet worden. Daarover gaan beide wethouders zich de komende maanden buigen.

Wethouder Groot wijst ook op de meerdere partijen die betrokken zijn bij de aanleg van een fietspad over de dijk. Met het waterschap is nog niet gesproken. Daarnaast wacht Oldebroek op het Fietspadenplan van Kampen. Volgens Lydia Groot is de planning dat het ontbrekende fietspad langs de Geldersche Gracht in 2019 aangelegd wordt.

Fietspadenplan voor Reevegebied

Buurtbewoners, scholieren en toeristen, die nu door het soms hoge gras op de dijk langs het kanaal moeten ploeteren, zullen dus nog langer geduld moeten hebben voor de al jaren slepende zaak. Overigens zonder dat wethouder Groot ervan wist, tot begin dit jaar, zoals ze al eerder aangaf. Zij betreurt het dat de buurtbewoners geen contact met haar gezocht hebben.

Op Kamper grondgebied is het gebied achter Noordeinde op zijn kop gezet door de hoogwatergeul (bypass), die in vergevorderd stadium van aanleg is. De fietsverbindingen in Kamperveen moeten opnieuw in kaart gebracht worden en daarvoor is een Fietspadenplan in ontwikkeling. Gemeente Kampen wil hierover niets kwijt zolang dit traject loopt. Wel is duidelijk dat gemeente Oldebroek hierop wacht. Lydia Groot wil de fietsverbinding zien van Kampen naar Oosterwolde. Geert Meijering geeft aan dat deze in het Fietspadenplan zal worden opgenomen. Meerdere gemeenten in Nederland kennen al een Fietspadenplan waarin de lokale fietspaden en fietsroutenetwerk zijn vastgelegd. Voor Kampen is een dergelijk Fietspadenplan nieuw. Een dergelijk plan heeft als doel het bevorderen (gebruiken) van fietsverbindingen voor duurzame, sociale en economische redenen (toerisme). De Grachtbewoners wachten in spanning af of het fietspad voor of na het toeristenseizoen wordt aangelegd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment