stentor

De Stentor meldt in een persbericht dat zij een steekproef onder ruim 500 inwoners in het verspreidingsgebied van haar krant heeft uitgezet. Volgens de redactie van het dagblad blijkt dat 46 procent van de mensen uitbreiding van Lelystad Airport toejuicht. Uit een gelijktijdige gehouden enquête waar 13.500 Stentorlezers aan meededen, is het draagvlak met 30 procent een stuk kleiner, volgens de Stentor.

Bijna de helft van haar respondenten ziet een vakantievliegveld in Lelystad zitten. De groep voorstanders wordt door de Stentor als “fors groter” beoordeeld dan de groep mensen die zich faliekant tegen uitbreiding van Lelystad Airport uitspraken. Een verrassende uitkomst van haar steekproef, volgens de Stentor.

Volgens De stentor staat daar tegenover dat bijna een derde (32 procent) van de respondenten een vakantieluchthaven in Flevoland niet ziet zitten. 22 procent is neutraal, zij zijn niet voor en niet tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

De Stentor vroeg een reactie voorzitter Jan Rooijakkers van actiegroep Hoog Overijssel : “Een verrassende uitkomst. Het zou goed kunnen dat mensen die vóór zijn, niet goed weten wat de consequenties zijn van lage vliegroutes. Tot voor kort hield bijna niemand er rekening mee dat je op honderd kilometer van Lelystad wel degelijk veel overlast krijgt. Daarom is onze taak belangrijk: mensen wakker schudden."

Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad zou content zijn met de uitkomsten van de steekproef. ,,Het is ook mijn eigen ervaring dat de meeste mensen gewoon positief zijn. Veel inwoners zien een vakantieluchthaven dicht bij huis wel zitten", liet Fackeldey aan de Stentor weten.

Online enquête de Stentor
Naast een steekproef, waarbij bijna de helft van de respondenten aangaf minder goed geïnformeerd te zijn, hield de Stentor een enquête onder lezers. Bij die groep werd veel minder draagvlak voor vliegveld Lelystad opgetekend, maar daar is ruim driekwart juist wel goed van de feiten op de hoogte. Slechts 30 procent is positief, terwijl 62 procent absoluut geen vakantievliegveld in Lelystad wil. Acht procent is neutraal. Ruim 13.500 mensen deden mee aan de online enquête op de website van de Stentor.

Lelystad Airport opent in april 2019 als vakantievliegveld. Op termijn zal de luchthaven jaarlijks 45.000 vluchten afhandelen, goed voor zo'n 7 miljoen passagiers. Daarmee wordt Lelystad na Schiphol de grootste luchthaven van Nederland. Over de lage vliegroutes boven Oost-Nederland bestaat veel onrust., volgens een persbericht van de Stentor.

Lokale weerstand gericht tegen vlieghoogte
Het is de Locourant redactie bekend dat actiegroep HoogOverWezep en gemeente Oldebroek geen tegenstander zijn van Lelystad Airport. Zowel gemeente, gemeenteraad als de Wezeper actievoerders richten hun pijlen expliciet op de laagvlieg-vertrekroute plannen welke boven Wezep beoogd zijn, alsmede de overlast welke het doorstijgen van toestellen boven Wezep en de regio zou veroorzaken. De komst van Lelystad Airport, een uitbreiding van luchthaven Schiphol, wordt door Oldebroeker politiek en actiegroep niet bestreden.

De actiegroep HoogOverWezep reist zaterdag 11 november met een bus vol inwoners naar Lelystad om daar persoonlijk de mening van Oldebroek en Wezep kenbaar te maken.

De redactie van de Stentor houdt de berichtgeving van haar redactie aangaande Lelystad Airport bij via www.destentor.nl/lelystadairport.