WEZEP - Wat is het vernuft van een gebouw, brug, fietsverbinding, stroomlijn, haven, sluis, et cetera? Welke techniek is toegepast? Die techniek wordt zichtbaar gemaakt tijdens de Vernufteling, de jaarlijkse prijs voor innovatieve projecten van ingenieursbureaus van brancheorganisatie NLIngenieurs. De prijs wordt sinds 2005 uitgereikt en krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje vanwege het 100-jarig jubileum van NLingenieurs. De Vernufteling zal worden uitgereikt op 3 november 2017 tijdens het jubileumfeest van NLingenieurs. Eén van de genomineerden is  Advies- en ingenieursbureau Tauw bv uit Deventer. Samen met  Sportfondsen Nederland investeert dit bedrijf 350.000,- euro in een  projectwaarbij Zwembad De Veldkamp in Wezep  vanaf najaar 2017 door middel van riothermie wordt verwarmd met restwarmte van de fabriek van aardappelproducent CêlaVíta in Wezep.

 

Stemmen kan tot 27 oktober 2017. Stemmen kan HIER

CêlaVíta  Wezep maakt aardappelproducten en loost dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 graden op het riool. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de inhoud van een groot zwembad. In 2016 renoveerde gemeente Oldebroek verschillende onderdelen van het zwembad. Daarnaast waren de gemeente en CêlaVíta in 2015 al bezig met de voorbereiding van een afkoppelproject (afvoer van regenwater afkoppelen van vuilwaterriolering). Hierbij kwam de grote hoeveelheid warm afvalwater van CêlaVíta in beeld. En zo ontstond een natuurlijk moment om te onderzoeken of het zwembad verwarmd kan worden met restwarmte van CêlaVíta. Gemeente Oldebroek vroeg Tauw om dit te onderzoeken, samen met CêlaVíta en het waterschap Vallei en Veluwe. De eerste resultaten waren erg positief, waarop Sportfondsen Nederland, sinds 2017 de nieuwe exploitant van het zwembad, ook in het project stapte.

Uit het onderzoek van Tauw blijkt dat het relatief eenvoudig is om de restwarmte van de fabriek te winnen en het zwembad ermee te verwarmen.  Het Advies- en ingenieursbureau  was eerder dit jaar betrokken bij de aanleg van riothermie voor een zwembad in Urk en een school in Velsen. Volgens Hans Westerhof, manager van business unit Tauw Flexible Solutions, was de terugkerende vraag welke partij de warmtewinning en –levering voor haar rekening wil nemen de belangrijkste reden dat Tauw nu zelf investeert in dit project: “Wij geloven in deze duurzame vorm van energie, het draagt bij aan de transitie naar een gasloze maatschappij. We hebben een bedrijfsonderdeel opgericht dat zich richt op de winning en levering van warmte en koude. Voor ons is dit project een prototype: we zullen vaker gaan investeren in soortgelijke initiatieven.”

Duurzaamheid op lokaal niveau

Door zwembad De Veldkamp te verwarmen met restwarmte van CêlaVíta geven betrokken partijen concreet invulling aan duurzaamheid op lokaal niveau. De verwachting is dat het zwembad voor het einde van het jaar volledig wordt verwarmd met restwarmte. 

Voor CêlaVíta sluit het project aan bij haar ambitie op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf vindt het belangrijk iets te kunnen doen voor de lokale gemeenschap. Waterschap Vallei en Veluwe is als betrokkene ook voorstander van het initiatief en levert waar nodig deskundig advies.

Wat is riothermie?

Riothermie is een techniek om energie uit afvalwater uit het rioolstelsel terug te winnen via warmtewisselaars. Naast de besparing op de stookkosten (tot 100%) vermindert deze techniek ook de CO2-uitstoot. Door het riool niet langer als afvalwatertransportsysteem, maar als warmtenet te zien, wordt deze kostbare infrastructuur efficiënter benut en wordt de transitie naar duurzame energie versneld.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment