Grachtartikelfoto1

tekst en beeld: Maarten van Gemert

OLDEBROEK - Aan het begin van de Grachtenweg bij Zuideinde staat aangegeven dat de weg voor fietsers niet doodloopt. Ze moeten voorbij de woonboerderijen dan wel hun pad vervolgen over gras. Dat is de bewoners al jaren een doorn in het oog. Na 800m ruig pad langs de Geldersche Gracht volgt wel een blinkend fietspad – aangelegd door buurgemeente Kampen. Het deel van gemeente Oldebroek is nog steeds een op de dijk uitlopend weiland.

 Vernieuwd bruggetje

Het begon allemaal zo hoopvol. Zo’n tien jaar geleden mochten bewoners meedenken over nieuwe wandelpaden rond Oosterwolde die uiteindelijk door voormalig (Oldebroeker) wethouder Kok in 2011 geopend werden. Bij de buurgemeente was er een Dorpsplan Plus opgesteld voor Kamperveen. Daar bedachten bewoners nieuwe wandelrondes onder de naam dorpsommetjes, welke in 2013 feestelijk geopend werden door voormalig (Kamper) wethouder Treep. Het bruggetje van de Grachtenweg naar het ’kerkpad’ naar Zuideinde was nodig aan vervanging toe en dat werd meteen in de plannen meegenomen. Oldebroek kreeg daarvoor van Kampen een financiële bijdrage. Kampen zag in de wandelroute rondom de Geldersche Gracht een mooie fietsroute en legde ook aan haar kant over de Geldersche Gracht een brug aan. Deze werd genoemd naar de zeer betrokken wijkcoördinator Jan van der Vloet.

Klein Oeverpad

Vanaf de Leidijk legde Kampen een verhard fietspad naar de brug aan. Dit Klein Oeverpad loopt parallel aan het Klein Heuvelpad dat verderop van de Leidijk naar Zuideinde-West loopt. Aan beide einden staat een bankje om de zonsondergang aan de einders te bewonderen. Na de Jan van der Vloetbrug over de Geldersche Gracht, een afwateringskanaal voor de polder Oldebroek dat gegraven is in de vijftiende eeuw, heeft gemeente Oldebroek tot op heden verzuimd het vervolg van het fietspad aan te leggen. Volgens buurtbewoners waren hierover afspraken gemaakt maar huidig verantwoordelijk (Oldebroeker) wethouder Groot ontkent dit. Lydia Groot, aangetreden in 2014, licht toe dat gemeente Oldebroek in 2013 andere zaken aan het hoofd had. Er moest bezuinigd worden en men was verwikkeld in een heroriëntatie op het beleid, de zogenoemde kerntakendiscussie. De fietspaddiscussie leeft steeds weer op en daaraan wil Groot nu een einde maken.

Gemeentelijk overleg

Groot heeft de gemeenteraad van Oldebroek in mei al geïnformeerd. Haar College van B&W is bereid het fietspad aan te leggen mits de helft van de kosten uit andere bronnen komt. In oktober heeft Groot een overleg met haar Kamper collegawethouder Meijering. Het waterschap, eigenaar van de grond, heeft geen bezwaar tegen een fietspad op de dijk evenmin als de pachter mits hij gecompenseerd wordt. Groot geeft aan de eerste anderhalf jaar van haar ambtsperiode alleen uit Kampen signalen te hebben opgevangen. De Grachtbewoners geven aan de kwestie regelmatig aangekaart te hebben, ook bij de verantwoordelijk ambtenaar. Reintje Smit heeft een Rustpunt aan de Grachtenweg en ziet regelmatig toeristen en fietsers omkeren. Lianne (15) vroeg in een enquête ook al eens om een fietspad. Zij fietst nu via Zuideinde-West naar Scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen maar zou voor haar veiligheid graag de Leidijk zo veel mogelijk vermijden met het vele (landbouw)verkeer. Henriëtte (11) en Rosalyn (11) hopen volgend jaar naar Pieter Zandt te gaan. Vooralsnog lijkt het erop dat ze voor hun twaalfde verjaardag beter geen mooie toerfiets kunnen vragen maar een stevige mountainbike.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment