OLDEBROEK - De collecte voor het Longfonds, welke gehoudenwerd van 8 tot en  met 13 mei, heeft in Oldebroek en ‘t Loo € 3775,- opgebracht.

Het Longfonds wil alle collectanten en de mensen die gegeven hebben hartelijk bedanken.