WEZEP - In het najaar opent Bibliotheek Noord-Veluwe een Taalpunt in de vestiging Wezep. Bij het Taalpunt kunnen mensen die niet goed kunnen lezen terecht voor hulp bij het leren begrijpen van geschreven en gedrukte informatie. In de week van 8 september wordt hier landelijk aandacht voor gevraagd in het kader van de week van de Alfabetisering. De Bibliotheek Noord-Veluwe en de gemeente Oldebroek willen samenwerken in de aanpak van laaggeletterdheid.

Zelfredzaamheid
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek vinden de bestrijding van laaggeletterdheid van groot belang. Wethouder Vos: 'Door laaggeletterdheid kunnen inwoners geïsoleerd raken en meer afhankelijk worden van anderen. Wanneer inwoners goed kunnen lezen en schrijven, zijn ze meer zelfredzaam ,en daardoor meer en beter in staat voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Dat past bij Oldebroek voor Mekaar'.

Taalpunt
Een Taalpunt is een loket in de bibliotheek waar op gezette tijden een taalcoördinator aanwezig is. De taalcoördinator werft vrijwilligers die mensen die laaggeletterd zijn, helpen bij het leren begrijpen van geschreven en gedrukte informatie. Ook leidt de coördinator vrijwilligers op en voert intake gesprekken met laaggeletterden. Het Taalpunt gaat dit najaar open.

De Bibliotheek Noord-Veluwe neemt graag de verantwoordelijkheid voor de realisatie van een Taalpunt. Directeur Kruithof : 'De Bibliotheek is de centrale plek voor lezen, leren, informeren. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van die kennis en informatie gebruik kunnen maken, zodat zij deel kunnen nemen aan de samenleving. Het hoort bij de taak van de Bibliotheek om daaraan bij te dragen. Een Taalpunt is daarvoor een goed middel.'

Laaggeletterdheid en week van de Alfabetisering
In Oldebroek is ruim 1 op de 9 mensen tussen de 16 en de 65 jaar laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite met het begrijpen van gedrukte en geschreven informatie, zoals krantenartikelen, of brieven van de gemeente. Doordat ze niet goed kunnen lezen, hebben ze er ook vaak moeite mee om actief deel te nemen aan de maatschappij. De gemeente Oldebroek wil samen met Bibliotheek Noord-Veluwe ervoor zorgen dat deze mensen weer mee kunnen doen in de samenleving.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment