dick

OLDEBROEK - In Nederland lijden ruim 260.000 mensen aan dementie, waarvan ongeveer 70% de ziekte van Alzheimer heeft. De komende 15 jaar verdubbelt dit aantal. Van alle mensen met dementie woont het overgrote deel nog thuis; 40% woont alleen. Gemeentes spelen een steeds belangrijkere rol bij zorg en welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer NW-Veluwe roept de gemeentes in haar regio op de handschoen op te pakken en actief aan de slag te gaan met de groeiende problematiek. Voor dit doel is de website www.pakdehandschoenop.nl ontwikkeld met praktische informatie en inspirerende voorbeelden waarmee de gemeentes direct aan de slag kunnen.

Gevangen in je eigen huis

Belangenbehartiger Dick Bosman vertelt: "Veel mensen met dementie hebben zelf geen inzicht in het ziektebeeld en de eigen situatie. Initiatiefloosheid en faalangst doen zich bij hen vaak voor. Dat vraagt om extra aandacht en deskundigheid bij de ondersteuning. Ook het zogenaamde 'verbloemgedrag' in het begin van het ziekteproces vraagt om deskundigheid bij het tijdig signaleren van dementie."

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van mensen met dementie stopt met activiteiten door gebrek aan zelfvertrouwen. Zij komen slechts één keer per week buiten de deur en vermijden de buurt omdat ze zich gehinderd voelen door hun eigen beperkingen. Zij zitten als het ware gevangen in hun eigen huis. Mantelzorgers van mensen met dementie behoren tot de zwaarst belaste mantelzorgers. Een aanzienlijk deel van hen (90%) is overbelast of dreigt dat te worden.

"Gemeentes realiseren zich dat ze een grotere rol gaan spelen bij dementie" gaat Dick Bosman verder. "Een terugkerende vraag is in welke mate de gemeente hierbij een doelgroepenbeleid wil voeren. Het is begrijpelijk dat gemeentes terughoudend zijn om specifiek beleid voor een specifieke doelgroep te ontwikkelen. Bij de meeste gemeentes is het dementiebeleid dan ook een aandachtsgebied binnen het bredere ouderenbeleid. Termen die gemeentes gebruiken zijn: 'Vitaal thuis oud worden' of 'beleid kwetsbare ouderen'. Maar dementie vraagt om maatwerk. Zeggen dat mensen met dementie maar alles samen met anderen moeten doen, is een onrealistische ontkenning van het ziektebeeld."

Rollen van de gemeente

De gemeente heeft meerdere rollen. Die van regisseur, opdrachtgever en uitvoerder. Als regisseur moet Nijkerk dementie als belangrijk thema agenderen en alle relevante maatschappelijke organisaties en verenigingen uitdagen hier aandacht voor te hebben, zodat er gewerkt wordt aan een dementievriendelijke gemeenschap. Bij de regisseursrol hoort ook het bevorderen van netwerken en coalitievorming, onder meer om welzijn en zorg in de keten meer te verbinden.

Als opdrachtgever moet de gemeente zorgen dat zorg-, welzijns- en woonorganisaties op de juiste wijze en in goede onderlinge afstemming kwetsbare inwoners ondersteunen en begeleiden.

Als uitvoerder moet de gemeente voorzieningen en hulpmiddelen verstrekken vanuit de WMO alsmede documenten en diensten via de afdelingen burgerzaken. Ook is de gemeente mede-uitvoerder van sociale zekerheid (bijvoorbeeld de bijstand).

"Gemeente, pakt u de handschoen op?" vraagt Dick Bosman.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment