HATTEMERBROEK - Langs de A28 bij Hattemerbroek ligt een bedrijventerrein dat voor lokale bedrijven is bedoeld. Door de bedrijfseconomische situatie in ons land is de belangstelling voor het bedrijventerrein kleiner dan verwacht.

Uit een marktanalyse is gebleken dat de logistiek- en transportmarkt kansen biedt. Met een aansluiting op de A28 is het bedrijventerrein aantrekkelijk voor deze bedrijfstak. De drie omliggende gemeenten besloten daarom een andere koers te kiezen.

De gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek besloten met de visie 'Vernieuwd Perspectief' tot het ontwikkelen van een bovenregionaal bedrijventerrein. Dit betekent dat er dan grotere kavels worden uitgegeven en dat bedrijven met een hogere milieucategorie zich er kunnen vestigen. Binnenkort start de gemeente Oldebroek met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek.

Bent u de betrokken inwoner van Hattemerbroek die we zoeken?

Wie vragen wij?

Inwoners van Hattemerbroek die:

een visie hebben over de leefbaarheid in hun dorp;tijd hebben of tijd kunnen maken en die tijd ook in willen zetten;willen meedenken over de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein.

Wat verwachten wij van u?

dat u bijeenkomsten van de klankbordgroep bijwoont ( vijf á zes bijeenkomsten voor een periode van één jaar);dat u meepraat over het op te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan;dat u actief meedenkt/meewerkt over de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein.

Hoe meldt u zich aan?

Schriftelijk: Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek
Per e-mail: GVisscher@oldebroek.nl
Wij ontvangen uw reactie graag voor 9 september 2014.

Selectie

Doelstelling is, dat de klankbordgroep een afspiegeling is van Hattemerbroek. De omvang van de klankbordgroep is max. 10 inwoners. Op 18 september komt de nieuwe klankbordgroep voor het eerst bij elkaar in het Dorpshuis te Hattemerbroek.

Meer informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen bij projectleider van de gemeente Oldebroek, Gertwin Visscher (na 18 augustus) of bij project medewerker Frans Hoogenraad. U kunt hen mailen via gvisscher@oldebroek.nl; of fhoogenraad@oldebroek.nl. Zij zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Oldebroek: (0525)63 82 00.

Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met Jinny Witteveen, van het Dorpsoverleg Hattemerbroek, via jinnywitteveen@yahoo.com.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment