tuingr

Peter en Alida Bosma doen mee aan het 100-100-100 project. Ze houden daarover een blog bij. Dit keer deel 15.

Het einde van dit 100 × 100 × 100 project is in zicht. 100 dagen hebben 100 mensen ( iets minder ) geprobeerd 100% rest afval vrij te leven . Dat is natuurlijk niet gelukt, dat 100% afval vrij, maar we hadden wel minder rest afval dan de rest van de inwoners van Oldebroek. We zijn als deelnemers van het project ook slimmer geworden bij het aankopen van producten . Zuivelproducten is nog steeds lastig, kaas kopen we op de markt , maar waar haal je in Oldebroek verse melk?

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

HATTEMERBROEK -  De politie heeft donderdag vier mannen aangehouden die werken voor mestintermediair Jan Bakker uit Hattemerbroek. Ze zijn allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de vier personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude. Het bedrijf is een geregistreerde intermediair die meststoffen verhandelt, vervoert en opslaat. Het bedrijf heeft honderden boeren als klant. Het vermoeden is dat de verdachten, boeren die te veel dierlijke meststoffen produceerden, faciliteerden met frauderen door deze mest alleen op papier af te laten voeren. Hierdoor konden deze boeren meer mest op hun eigen bedrijf toepassen dan er officieel was toegestaan. Hierbij zouden valse vervoersdocumenten en facturen zijn opgemaakt om de mestadministratie kloppend te maken. De gebruiksnormen van de boeren werden zo “op papier” niet overschreden.

Naar anleiding van deze inval heeft het bedrijf een reactie geplaatst op de eigen website. Deze reactie vindt u HIER.

Lees HIER het hele bericht van het OM

Schrijf reactie (0 Reacties)

politie

HATTEMERBROEK -  De politie heeft donderdag vier mannen aangehouden die werken voor een mestintermediair uit Hattemerbroek. Ze zijn allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de vier personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude. Het bedrijf is een geregistreerde intermediair die meststoffen verhandelt, vervoert en opslaat. Het bedrijf heeft honderden boeren als klant. Het vermoeden is dat de verdachten, boeren die te veel dierlijke meststoffen produceerden, faciliteerden met frauderen door deze mest alleen op papier af te laten voeren. Hierdoor konden deze boeren meer mest op hun eigen bedrijf toepassen dan er officieel was toegestaan. Hierbij zouden valse vervoersdocumenten en facturen zijn opgemaakt om de mestadministratie kloppend te maken. De gebruiksnormen van de boeren werden zo “op papier” niet overschreden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ask

WEZEP - Zou u ook wel eens willen weten hoe defensie en  natuurbeheer samengaan op het Artillerie SchietKamp bij Oldebroek?  Of wilt u met eigen ogen zien hoe de natuur zich op dit ASK ontwikkelt? Dat kan! Op 18 juni houdt Milieu- en Natuurvereniging Groentje eerst haar jaarvergadering, maar vanaf 20.15 uur zijn zowel leden als niet-leden van harte welkom bij een presentatie door de heer Brand Timmer. De heer Timmer is beheerder Bos en Natuur op diverse terreinen waaronder dit ASK. Bovendien heeft hij als hobby het fotograferen in de natuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto 1 houtwal

Bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Een van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Dit wordt opgepakt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Op de Veluwe starten twee acties: herstel houtsingels op de Veluwe en aanplant van schaduwbomen. Via deze acties kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden landschappelijke beplanting aanschaffen. Laten we met elkaar de eerste stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen voor de aanplant van 100 000 bomen en struiken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Opening vijfde recyclinglijn Biddinghuizen

De capaciteit om plastic te recyclen is bij Van Werven in Biddinghuizen uitgebreid met een vijfde lijn. Met deze lijn is het recyclingpercentage van gebruikte harde kunststoffen verhoogd. ”Nog meer waardevolle grondstoffen worden door deze lijn behouden”, vertelt managing director Ton van der Giessen.

“In de markt van gebruikte kunststoffen zien we steeds meer verschillende soorten. Bijvoorbeeld technische kunststoffen ABS/PS en producten gemaakt van gerecyclede PEPP kunststoffen met toevoeging van mineralen. Om deze stromen goed te kunnen recyclen, is een nieuwe methode nodig”, aldus Van der Giessen. De nieuwe recyclingtechniek is hier volledig op gericht. Met als gevolg dat Van Werven meer verschillende producten kan verkopen en leveranciers een zo hoog mogelijk recyclingpercentage biedt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeenten op de bres voor meer geld jeugdzorg

Op 13 juni boden bestuurders een petitie aan Tweede Kamerleden aan

DEN HAAG/OLDEBROEK  - Vanochtend boden de bestuurders van gemeenten Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Assen, Heerenveen en Weststellingwerf namens 139 gemeenten een petitie aan de Tweede Kamer aan. Tweede Kamerlid Helma Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), nam de petitie in ontvangst.

Achtergrondinformatie

Gemeente Oldebroek heeft samen met vier andere gemeenten een petitie opgesteld. In deze petitie vragen zij de Tweede Kamer en het kabinet structureel voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein. De petitie wordt ondersteund door de colleges van B&W van 139 gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ra

WEZEP - In de afgelopen weken werd er bij peuteropvang de Rank gewerkt met het thema Emotie. Er werden boeken over het thema voorgelezen en nieuwe liedjes geleerd. De peuters hebben spelletjes gedaan met emotie-kaarten en geleerd om te vertellen welke emotie ze zien en om wat uit hun eigen ervaring te delen. Ook knutselen de kinderen heel graag en hebben ze mooie werkjes gemaakt. Zo werkt de peuteropvang met verschillende thema’s waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden door leuke en leerzame activiteiten aan te bieden. Ouderbetrokkenheid is hierbij erg belangrijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto krant

Het A-orkest van CMV Concordia treedt regelmatig op tijdens allerlei concerten. Voor bestuur en leden is het van belang dat het orkest tijdens deze concerten zich goed presenteert.

De muzikanten zijn dan ook blij dat ze tijdens de laatste repetitie nieuwe concertkleding overhandigd hebben gekregen. Namens het Actiecomité Concordia bood Henk van de Beek de  kleding aan, aan het oudste en het jongste lid van het orkest.

Ook Cultuurfonds Gelderland heeft een bijdrage geleverd bij de aanschaf van deze kleding.

De kleding voor de vrouwelijke muzikanten is geleverd door Alfred Vaessen, terwijl van de Schootbrugge Mannenmode de kleding voor de mannen heeft verzorgd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

landstede

ZWOLLE -  Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder onderwijsbestuur in Nederland. Dit jaar onderzocht de onderwijsinspectie het bestuur van Landstede Groep. Conclusie: voor zowel het middelbaar beroepsonderwijs als het voortgezet onderwijs is het onderwijs van goede kwaliteit en zijn de financiën op orde. Een bijzonder positief resultaat waar Landstede Groep trots op is.Onder het bestuur van Landstede Groep vallen 150 mbo-opleidingen en 56 leerwegen in het voortgezet onderwijs in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Totaal volgen er 11.027 studenten een mbo-opleiding en 13.597 leerlingen een vo-opleiding. Theo Rietkerk, voorzitter van het College van Bestuur van Landstede Groep geeft met plezier een toelichting op het rapport. “Het is mooi om te zien hoe onze inspanningen van de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpen. Eind vorig jaar werd Landstede MBO, mbo Menso Alting en StartCollege door deskundigen en studenten al uitgeroepen tot 7e mbo-school van Nederland. Dat ook de onderwijsinspectie ziet dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog is, is voor ons de kers op de taart. Studenten en leerlingen worden bij ons echt gezien. Met kleinschalige schoolgebouwen in de buurt bieden de scholen van Landstede Groep persoonlijke aandacht en leren op maat. Iedereen kan bij Landstede Groep terecht.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buitenspeeldag

WEZEP – Volgens de beweegrichtlijnen moeten kinderen en jongeren minimaal een uur per dag flink bewegen. Maar deze deze richtlijn wordt al jaren niet gehaald. Daarnaast geldt volgens de gezondheidsraad voor iedereen: bewegen is goed, meer bewegen is beter! Goed Bezig Oldebroek wil met de nieuwe Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) campagne Gratis Bewegen alle inwoners stimuleren en helpen dit uur bewegen wél te halen. Dit doen zij onder andere door hinkelpaden en ‘de vloer is lava’ aan te brengen in de gemeente. Wethouder Liesbeth Vos trapte, samen met groep 5a van CBS De Meidoorn, de campagne af en creëerde op de Nationale Buitenspeeldag een hinkelpad op hun schoolplein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Promofoto 2019

WEZEP - Maandagavond 17 juni treedt het koor de Mulderssingers om 19.00 uur op in de Samenhof. Er worden veel oer-Hollandse liedjes gezongen, zeemansliederen, piratensongs, meezingers en er is solozang. Alles onder begeleiding van piano en accordeon. Zoals gebruikelijk wordt gerekend op een super gezellige avond. Entree €1.50 p.p. en dat is inclusief 2 keer koffie of thee.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Slagingspercentage 100 procent

WEZEP – Het was een spannende ochtend, de eindexamenleerlingen van het Agnieten College Wezep kregen vandaag te horen of zij geslaagd waren. Met trots kan de school zeggen dat alle 51 eindexamenleerlingen vmbo-theoretische en -gemengde leerweg zijn geslaagd. Dat betekent dat het slagingspercentage 100% is! Twee leerlingen slaagden cum laude voor het vmbo. Dit betekent dat zij geslaagd zijn met een gemiddelde van een 8. ‘Een fantastische prestatie’, aldus Ard de Graaf, locatieleider van de school. ‘Wij zijn trots dat alle leerlingen zijn geslaagd voor het eindexamen.’ Het feestelijke nieuws werd samen met de leerlingen op school gevierd met een groot stuk taart. Begin juli nemen de leerlingen het diploma in ontvangst.

Schrijf reactie (0 Reacties)

taal

OLDEBROEK -  Deze week kwam in het nieuws dat 34 tot 40 procent van de werknemers in de schoonmaak, bouw en industrie, productie en landbouw en keuken nauwelijks kan lezen en schrijven. Dit blijkt uit een studie van het AD, in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven. De gemeente Oldebroek zet zich voor de aanpak van laaggeletterdheid. Zo is onder andere vorig jaar een speciale brochure verschenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

borrel

Vermist in Wezep: Zwart/witte kater "Borrel"  (Heikamp)Vermist in Wezep: Zwart/witte kater "Borrel"  (Heikamp)

Informatie:
Amivedi Meldpunt Harderwijk.Tel: 088-0064613
harderwijk@amivedi.com  / www.amivedi.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1050067fie

OLDEBROEK -  Veel kansen en ambitie voor meer toeristische ontwikkeling op de Noord-Veluwe, maar de sturing van de gemeenteraad hierbij ontbreekt grotendeels. Dat concludeert de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Het onderzoeksrapport is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Economisch belang

In deze vier Noord-Veluwse gemeenten,  hoewel onderling verschillend qua karakter, is de toeristische sector een belangrijk en bovendien een economisch speerpunt. De inkomsten uit de bestedingen van recreanten en toeristen variëren van € 10 miljoen per jaar in Elburg tot € 30 miljoen per jaar voor Nunspeet en Putten. Oldebroek ontvangt € 22 miljoen. Het is volgens het onderzoek van groot belang deze inkomsten waar mogelijk uit te breiden, kansen hiertoe te benutten en uitgesproken ambities ook daadwerkelijk door budget en personele capaciteit te realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

processierups

OLDEBROEK -  De eikenprocessierups is ook dit jaar weer actief in onze gemeente. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal. De haartjes van deze rups kunnen bij mens en dier jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. De rupsen hoeven hiervoor niet te worden aangeraakt. De gemeente Oldebroek neemt maatregelen om de rups zoveel mogelijk te bestrijden en schakelt hiervoor een professioneel bedrijf in. Dit jaar is de gemeente echter ook met natuurvriendelijke ingrepen begonnen om de verspreiding en overlast van de rupsen flink te verkleinen. Onder andere door het plaatsen van nestkasten voor de koolmees en pimpelmees die de jonge rupsen eten. Inmiddels zijn er her en der in gemeente dergelijke nestkasten opgehangen. De kasten zijn gemaakt in de werkplaats van de Zeuven Heuvels in Wezep.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurt

OLDEBROEK -  Buurtbemiddeling is een hulpmiddel bij burenruzies. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom en pesterijen. Zomaar enkele voorbeelden die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars zijn allen gecertificeerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

R14

OOSTERWOLDE - Op zaterdag 31 augustus 2019 wordt van 8.00 tot 14.00 uur in de Eikenhof in Oosterwolde weer een rommelmarkt georganiseerd door speeltuinvereniging De Haerkamp.

Aanmelden kan door het sturen van een email naar: speeltuinoosterwolde@hotmail.com of te bellen naar: 0525-842282

Schrijf reactie (0 Reacties)

polen

OLDEBROEK - Afgelopen weekend hebben de Poolse minister Jadwiga Emilewicz, de Nederlandse ambassadeur Ron van Dartel en directeur milieu-inspectie Paweł Ciecko de nieuwe locatie van Van Werven in Polen officieel geopend. Met deze nieuwe locatie verhoogt Van Werven zijn plastic recyclingcapaciteit met vijfentwintig procent. “Dat betekent met alle Van Werven vestigingen nu 150 miljoen kilo recyclaat per jaar”, aldus Ton van der Giessen, managing director. Het initiatief is een samenwerking tussen Van Werven Plastic Recycling en Plastic Worx uit Polen. Vanaf de start van de plastic recycling activiteiten in 2006 maakt Van Werven gebruik van de diensten van Plastic Worx. De locatie richt zich vooral op input vanuit Duitsland, maar zal, naarmate de markt in Polen groeit, ook plastic afval uit Polen gaan verwerken. Minister Jadwiga Emilewicz: “Momenteel wordt er 10% van het plastic in Polen gerecycled. Ons doel is 60% recycling. Van Werven biedt met hun initiatief in Polen een belangrijke bijdrage aan de realisatie hiervan.” Voor een optimaal recyclingproces is bij het ontwerp van de gebouwen en installaties gebruik gemaakt van de opgebouwde ervaring in de afgelopen jaren. Van Werven is zeer enthousiast over het eindresultaat: “Het is mooi om te zien hoe onze schetsen van ’thuis’ nu in Polen werkelijkheid zijn geworden”, vertelt Ton van der Giessen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)