(advertentie)

foke stribos

WEZEP - Als Goede Vrijdagviering wordt op vrijdag 3 april in de Kruiskerk te Wezep het passie-oratorium ‘Een gat in het dak’ ten gehore gebracht. Dit oratorium is in 2004 geschreven door Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer, op basis van het Marcusevangelie in de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze passie wordt o.l.v. ds. Pieterjan de Buck uitgevoerd door een projectkoor van 16 enthousiaste zangers en zangeressen, afkomstig uit verschillende kerken in Wezep. Verder is dit stuk geschreven voor solisten, samenzang, piano, cello, viool, fluit en klarinet.

Dit Nederlandstalige passie-oratorium, gebaseerd op het Marcus-evangelie, is geschreven bij de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 door predikant Michiel de Zeeuw en musicus Mar van der Veer.

Doorgaans begint de verhaallijn in een passie-oratorium met de intocht van Jezus in Jeruzalem. De Marcuspassie begint eerder: met het verhaal over de mens die neergelaten wordt door een gat in het dak. Samen met nog enkele andere bijbelse verhalen wordt hierdoor een verbinding gelegd tussen het leven en het lijden van Jezus: Hij wil mensen zicht geven op de hemel.

De uitvoering op Goede Vrijdag vult in de Kruiskerk de gehele Goede Vrijdagdienst, begint om 19.30 uur aan de Kerkweg 6, en duurt vijf kwartier. De toegang is vrij. Iedereen is van harte uitgenodigd om op deze manier Goede Vrijdag met de Kruiskerkgemeente mee te vieren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: ds. Pieterjan de Buck, tel. 038-7370057 of pjdebuck@xs4all.nl