OLDEBROEK - Ook dit jaar zijn er weer vieringen tijdens de Stille Week in de Goede Herderkerk in Oldebroek. Het thema dit jaar is “ God wint ”. Tijdens deze diensten wordt er stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus.

Op Witte Donderdag, 2 april, wordt om 19.00 uur met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd.

Om 19.00 uur op Goede Vrijdag (3 april) wordt een dienst gehouden waarbij ook een eigen bijeenkomst voor alle groepen van de basisschool is.

Op 4 april is het Stille Zaterdag en die avond is er om 21.00 uur een dienst waarin wordt nagedacht over ‘Het Licht waar het nu nog zo donker is’. Debora Witteveen speelt een gedeelte uit de Mattheüs Passion

Paasmorgen, 5 april, wordt om 9.30 uur de Opstanding, Jezus leeft!’ gevierd. Tijdens deze dienst zingt Laetare en zijn er blazers die de samenzang zullen begeleiden.

Om 19.00 uur wordt de Paaszondag afgesloten in een avonddienst.

U bent van harte welkom om deze bijzondere diensten mee te vieren in de Goede Herderkerkaan de Van Asch van Wijcklaan 2 in Oldebroek.