Het is weer fietstijd, het aangebroken seizoen nodigt een ‘grijze golf’ van ‘pedalisten’ uit voor ritjes naar her en der, en van hier naar daar. Zomaar even een rondje Veluwe of rondje Dellen of even op bezoek bij deze en of gene, of gewoon even de tijd kapot slaan, wat in de volksmond dan doden heet. Maar dan wel op een mensvriendelijke manier!

Lees meer >

Hele volken op de vlucht
Ter land, ter zee en door de lucht
Opvang hier en soms ook niet
Keurig naar cultuur geregeld
Komen ze van ver naar hier
Uit die landen zonder toekomst
Waar geweld het laatste woord heeft
Leven met de dood bekroont wordt
Geen liefde woont het is in triest
De Heer zijn zegen niet gebiedt!

Roelof Rustenburg

Dertien jaar zijn we nu onderweg met een betaalmiddel dat vanaf het prille begin discutabel is geweest is. Kunt u het zich nog herinneren? En afgelopen weekeinde ging deze ‘ijzersterke’ politieke munt bijna onderuit, sterker nog het was op een haar na gedaan met dit bedenksel van politieke kopstukken. De munt zonder uitstraling en die als geen ander ‘de vervlakking’ symboliseerde van dingen en zaken en gevoelens.

Lees meer >

's Morgens als de dag ontwaakt
Mens en dier wordt aangeraakt
Met bewustzijn en de morgen
Liggen op de loer weer zorgen
Toch zou dat niet zo moeten zijn
Want leven is een ander rijm
Het verdient een warm onthaal
Elke dag en elke morgen
En uitgezonderd is geen dag
Wees blij, dat je er wezen mag!

Roelof Rustenburg

De zomer is aangebroken. We organiseren vakantieactiviteiten voor kinderen, braderieën, beachvolleybaltournooien, motortoertochten. We fietsen bergen op voor goede doelen. Of we zoeken verkoeling in opblaasbadjes in onze tuinen. We luieren voor de tent op onze camping. We pakken een biertje of geven de kinderen geld voor nog een extra ijsje. We zetten de barbecue op samen met de buren. Heerlijk. Wat een voorrechten. Dat gun je alle mensen, waar ook ter wereld. Maar zo paradijselijk is die wereld niet.

Lees meer >

Het wordt een heet weekend qua temperaturen en qua Grieks referendum. Het gaat over, zoals dat heet, alsnog de neuzen één kant uit te krijgen. Meneer Tsipras tegen Europa en wij hier in ons landje tegen de hittegolf, al dan niet in korte broek of badpak. Hoe verschillend kunnen werelden in doen en denken in elkaar zitten, nietwaar?

Lees meer >

De graden stapelen zich op
Lucht strak blauw is wat ik wou
De Zon als kachel aan de Hemel
Met Hogedruk uit het zuid oosten
En mensen die op stranden lopen
Verkoeling is al wat men zoekt
In badpak short of korte broek
Het weer een ietwat uit het lood
Maar één ding zeker weten
Heel ons land geeft zich nu…Bloot!

Roelof Rustenburg

We hebben het te goed in Nederland, te veel werklozen, te weinig mensen die in een uitkering lopen die vervolgens te weinig aan willen pakken. Dat allemaal wordt gevonden door meneer de Boer van ncw/vno de werkgeversbond zogeheten. Asperges steken nee nu even niet, om zo maar een voorbeeld te noemen al die oude stramme mensen, daar hebben ze niets aan, toch?

Lees meer >

Heen en weer van links naar rechts
Dat is vakantie op zijn best
Typisch weer de tijd van ’t jaar
Geen vlees geen vis en zonneklaar
Men hoeft de tijd nu niet te beidden
Geen werk of plan voor te bereidden
Men laat de boel zo heet dat dan
Wat weken gaan in … vrije val
Slechts pierewaaien,dat wil men
Met ’t Leven even op de …rem!

Roelof Rustenburg

Overal waar je komt zijn er mensen. Ze vormen je omgeving, net zoals jij hun omgeving vormt. In een winkel, de trein, het zwembad, het terras, het museum of de showroom van de groothandel in punaises. Ze vertonen gedrag, of maken geluid. Onontkoombaar. Soms maken ze je ongevraagd deelgenoot van hun sociale problemen. Zoals een poos geleden toen ik achter mij in de trein een tiener een telefoongesprek hoorde voeren met haar vriendin. “Ik wil graag de nieuwe Playstation, maar ma wil me die niet geven, ze zegt dat ze dat na de scheiding niet kan betalen. Ik vraag het zondag wel aan m’n pa. Een beetje voorzichtig, want als hij kwaad wordt mag ik volgende maand niet met hem en z’n nieuwe vriendin mee naar Las Palmas”. De hele coupé kan het volgen.

Lees meer >

Het blijft rommelen op deze aardkloot,iedereen wil wat en weer een ander wil weer wat anders. De behoeften zijn heel divers. In Polen laat de NAVO naar men zegt haar tanden zien, u weet wel op de manier van een grommende hond met de uiteinden van zijn bek opgetrokken.

Lees meer >

Een bijzonder man ging heen

Met zijn stem en met zijn dromen

Moest je hem wel tegen komen

Hij rijmde dichte en zo meer

En dat deed hij keer op keer

Zijn Troika hier en Troika daar

Bleef ook hangen klip en klaar!

Schreef u zult het niet geloven

Nog gauw een Afscheidsdicht

Voor Boven… dat hij komen zou!

Roelof Rustenburg.

Da's heel lang geleden, toen alles nog een eeuwigheidswaarde had en een allerhande zaken en dingen nog niet uitgevonden waren, dat was nog eens een tijd! Je opgroeien met koningin en vaderland je onvoorwaardelijke geloof, dat al naar gelang in welk gezin je opgroeide, maar twee richtingen kende hervormd of gereformeerd al het andere was ver weg of bestond niet. Ja dat was vroeger toen vogels nog zongen als leeuweriken en zo hoog klommen, dat je ze uit het oog verloor.

Lees meer >

In een land van duizend dromen
Waar geen verdriet is en geen pijn
En afscheid iets wat niet bestaat is
Waar ogen blinken zonder tranen
En waar geboortes blijvend zijn
De dood voor eeuwig in de hoek staat
Als zijnde slecht en niet goed snik
Waar niets of niemand eindig is
Ja in zo’n land daar wil ik leven
Wie weet waar dat… te vinden is?

Roelof Rustenburg

Onlangs werd in een uitzending van Radar kritisch teruggeblikt op de invoering van de euro. Kritiekpunt van allerlei deskundigen was de wankele motivatie tot de invoering. Er was geen stevige gedeelde visie op de toekomst van Europa. Het was eerder idealisme. En wishful thinking: de hoop dat ook zwakkere landen zich door de komst van de euro sterker zouden kunnen ontwikkelen. Dat is maar voor een deel uitgekomen. Geert Mak wees erop dat de roze feestsfeer niet steunde op een hecht fundament. Het gedoe rond Griekenland lijkt hem gelijk te geven. Het verschijnsel dat landen, staten en werelddelen naar een goede manier van met elkaar omgaan zoeken is overigens eeuwenoud.

Lees meer >