We hebben het te goed in Nederland, te veel werklozen, te weinig mensen die in een uitkering lopen die vervolgens te weinig aan willen pakken. Dat allemaal wordt gevonden door meneer de Boer van ncw/vno de werkgeversbond zogeheten. Asperges steken nee nu even niet, om zo maar een voorbeeld te noemen al die oude stramme mensen, daar hebben ze niets aan, toch?

Lees meer >

Heen en weer van links naar rechts
Dat is vakantie op zijn best
Typisch weer de tijd van ’t jaar
Geen vlees geen vis en zonneklaar
Men hoeft de tijd nu niet te beidden
Geen werk of plan voor te bereidden
Men laat de boel zo heet dat dan
Wat weken gaan in … vrije val
Slechts pierewaaien,dat wil men
Met ’t Leven even op de …rem!

Roelof Rustenburg

Overal waar je komt zijn er mensen. Ze vormen je omgeving, net zoals jij hun omgeving vormt. In een winkel, de trein, het zwembad, het terras, het museum of de showroom van de groothandel in punaises. Ze vertonen gedrag, of maken geluid. Onontkoombaar. Soms maken ze je ongevraagd deelgenoot van hun sociale problemen. Zoals een poos geleden toen ik achter mij in de trein een tiener een telefoongesprek hoorde voeren met haar vriendin. “Ik wil graag de nieuwe Playstation, maar ma wil me die niet geven, ze zegt dat ze dat na de scheiding niet kan betalen. Ik vraag het zondag wel aan m’n pa. Een beetje voorzichtig, want als hij kwaad wordt mag ik volgende maand niet met hem en z’n nieuwe vriendin mee naar Las Palmas”. De hele coupé kan het volgen.

Lees meer >

Het blijft rommelen op deze aardkloot,iedereen wil wat en weer een ander wil weer wat anders. De behoeften zijn heel divers. In Polen laat de NAVO naar men zegt haar tanden zien, u weet wel op de manier van een grommende hond met de uiteinden van zijn bek opgetrokken.

Lees meer >

Een bijzonder man ging heen

Met zijn stem en met zijn dromen

Moest je hem wel tegen komen

Hij rijmde dichte en zo meer

En dat deed hij keer op keer

Zijn Troika hier en Troika daar

Bleef ook hangen klip en klaar!

Schreef u zult het niet geloven

Nog gauw een Afscheidsdicht

Voor Boven… dat hij komen zou!

Roelof Rustenburg.

Da's heel lang geleden, toen alles nog een eeuwigheidswaarde had en een allerhande zaken en dingen nog niet uitgevonden waren, dat was nog eens een tijd! Je opgroeien met koningin en vaderland je onvoorwaardelijke geloof, dat al naar gelang in welk gezin je opgroeide, maar twee richtingen kende hervormd of gereformeerd al het andere was ver weg of bestond niet. Ja dat was vroeger toen vogels nog zongen als leeuweriken en zo hoog klommen, dat je ze uit het oog verloor.

Lees meer >

In een land van duizend dromen
Waar geen verdriet is en geen pijn
En afscheid iets wat niet bestaat is
Waar ogen blinken zonder tranen
En waar geboortes blijvend zijn
De dood voor eeuwig in de hoek staat
Als zijnde slecht en niet goed snik
Waar niets of niemand eindig is
Ja in zo’n land daar wil ik leven
Wie weet waar dat… te vinden is?

Roelof Rustenburg

Onlangs werd in een uitzending van Radar kritisch teruggeblikt op de invoering van de euro. Kritiekpunt van allerlei deskundigen was de wankele motivatie tot de invoering. Er was geen stevige gedeelde visie op de toekomst van Europa. Het was eerder idealisme. En wishful thinking: de hoop dat ook zwakkere landen zich door de komst van de euro sterker zouden kunnen ontwikkelen. Dat is maar voor een deel uitgekomen. Geert Mak wees erop dat de roze feestsfeer niet steunde op een hecht fundament. Het gedoe rond Griekenland lijkt hem gelijk te geven. Het verschijnsel dat landen, staten en werelddelen naar een goede manier van met elkaar omgaan zoeken is overigens eeuwenoud.

Lees meer >

Heftige titel van de column, welnee ga met me mee plaatjes kijken hier in de directe omgeving in onze gemeente. Het is zomer en als het weer meewerkt gaan we kijken naar wat die grote man boven voor ons in petto had en heeft op dit kleine stukje aarde. En de vakanties komen eraan, dus kom op even relaxen, en niet te vergeten bewonderen! We starten aan de westkant van het dorp en gaan richting Oosterwolde en rijden via de eekterweg richting Grote Woldweg.

Lees meer >

Beheerst het leven veel en vaak
Bij veel droogte op wat regen
Als een kind op ouder worden
Bij veel verdriet op wat geluk
En ben je ziek op een genezing
Zit het je tegen op wat voorspoed
Met kloppend hart op Sinterklaas
Maar niet zozeer op Pieterbaas
Het woordje wachten om het even
Bepaald welhaast het hele…Leven!

Roelof Rustenburg

dimitri

Waar blijft de tijd, de tijd die uiteindelijk verdwijnt in de eeuwigheid, en daarin mensen meeneemt waar je iets mee had. Bij sommige mensen gebeurt dat als het moment van overlijden gekomen is. Dan overvalt je dat, het komt koud op je dak vallen zogezegd. Dat overkwam mij vorige week toen een vriend mij belde om het overlijden te melden van Dimitri van Toren in de leeftijd van 74 jaar, een zanger die ik middels zijn muziek op LP kende van begin jaren zeventig.

Lees meer >

Dat zijn die plannen die niet lukken
Je maakt ze om nooit uit te komen
Ooit ontstaan door domme dromen
Omdat jij het zo zou willen niet ik!
Welhaast emoties waar ik nu in stik!
Geheel en al mezelf verloren
In die dingen van toen en van toen
Gaf het door aan mijn kinderen ooit
Het was overbodig en weggegooid
Bleek achteraf slechts tijd verkloot!

Roelof Rustenburg

Isala in Zwolle is een ultramodern ziekenhuis. Dat zie je al aan de architectuur, het gebouw van buiten en van binnen. Maar ook intern is er sprake van een behoorlijk geoliede organisatie. Sinds een aantal maanden heb ik daar van binnenuit kennis mee gemaakt. De manier waarop je naar je afspraak wordt geleid via een digitale paal, en waarbij je zelfs kunt aangeven of je een sms-je wilt als je ergens aan de beurt bent. Met overal gastvrouwen en –heren die de weg wijzen, en je zonodig zelfs met een soort golfbaankarretje verplaatsen. Ik was er voor een operatie, en kan niet anders zeggen dan dat de begeleiding, behandeling en patientvriendelijkheid erg goed was. In deze column een paar leuke momenten.

Lees meer >

‘Kom je morgen Soto eten pa?’ Zomaar een telefoontje op zomaar een dag. Waar gaat dit over zult u zich afvragen? Het telefoontje komt van mijn dochter. Dat gebeurt vaker maar meestal gaat het ergens anders over dan over Soto. Mijn kind, mijn verleden, belde zomaar spontaan om mij het ‘toen’ weer te laten beleven.

Lees meer >

Twitter

Mijn tweets hier op het internet
Verschaffen velen dolle pret
Niet dat ze zo belangrijk zijn
Maar het verschaft die ander inzicht
Want je berichten geven weer
Wie of je bent en wat je doet
Een spoor van info laat je achter
Dus je privé verleden tijd
De hele wereld mag het weten
Waar jij vandaag weer hebt gezeten!

Roelof Rustenburg