En weer is er iets ontdekt waarmee we vooruit kunnen. In een op Amerikaans onderzoek gebaseerd boek worden tips gegeven voor hoe je je relatie goed kunt houden of verbeteren. Daarin speelt de zes-seconden-zoen een belangrijke rol. Ontdekt werd namelijk dat tweemaal zoenen per dag leidt tot minder stress, minder ruzie, een beter begrip voor elkaar en - let op - een lager cholesterolgehalte. Zeg het zelf: wie wil dat nou niet? De kus is een onderdeel van onze lichaamstaal, en onthult iets over ons innerlijk.

Die zes seconden zijn erg belangrijk, want pas dan registreren de hersenen de zoen, en komen er hormonen vrij. Dat geldt ook voor een knuffel: die moet tien seconden duren, eerder komt het knuffelhormoon oxytocine niet vrij. In het boek (50 relatieboosters – een happy relatie in 5 minuten per dag, auteur Pauline Timmer) gaat het vooral om vaste relaties zoals het huwelijk. Maar het is wel aardig om er de vraag naast te leggen of hier ook voor relaties in het algemeen nog iets valt te leren. Want in een tijd waarin negatieve zaken  onder de naam #metoo de media behoorlijk vullen blijft het belangrijk ook aandacht te houden voor gezonde, normale, verantwoorde, natuurlijke verhoudingen en relaties.      

Ooit werd in een eveneens Amerikaans onderzoek gesteld dat elke kus ons leven verkort met minstens drie minuten, omdat bij elke kus ons hart sneller slaat. Dat komt aan: het zou dus kunnen zijn dat jij en ik statistisch gezien al niet meer zouden moeten leven! Nou, dan zorgt dit boek voor een wat positievere kijk op de zoen. Ook lees ik dat praten belangrijk is, maar veel belangrijker nog de intentie waarmee je dat doet. Gelukkige stellen spreken langzaam, niet te hard, en op lage toonhoogte met elkaar. Ik durf te stellen dat je hiermee ook wat kunt in andere relaties, met je collega, de slager, je buurvrouw. En dat geldt – zo durf ik het te stellen – ook voor de conclusie dat je je huwelijk/relatie niet redt op de momenten dat het slecht gaat, maar door op de momenten dat het goed gaat het zo sterk te maken dat het niet meer te breken valt. 

Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Zoals over het verschil tussen een kus en een zoen. Op internet las ik daarover dat ‘kus’ volgens het tegenwoordig taalgebruik deftiger, eerbiediger en soms ook inniger is. Een zoen is meer dartel, en eigenlijk het teken van vrede en vriendschap. Dan heb je nog de handkus, de voetkus, de tongzoen. Beroepen zoals musicus en medicus staan hier los van. In sommige streken, bijvoorbeeld in Twente en op de Veluwe, zou alleen het woord kus gebruikelijk zijn. Kussen is vaak een groet tussen twee personen die elkaar goed kennen, zoals familieleden. Maar ach, dit weet ieder kind met een oom of tante. 

Dan nog een uitsmijter: denk nooit dat je als het goed zit in je relatie je daaraan niet meer hoeft te werken. Neem er elke dag de tijd voor. Gebruik geen stopwatch, maar bewaak wel de aanbevolen duur van kus en knuffel. Ik rond nu af, want mijn volgende zes seconden staan te wachten.          

    

Ton van Leijen (avanleijen@lijbrandt.nl)